← tagasi sisukorda

🔐 Õpetajate ja administraatorite kontode turvalisuse tagamine

📩 Meiliaadress Stuudiumi profiilis, Venemaa kontrolli all olevad meiliteenused ja automaatteavitused


Stuudiumi uuendused

Juuni

Õpilase dokumentide mooduli täiendused

 • Nüüd on dokumentide nimekirjas ära märgitud dokumendid, mida on pärast selle viimast vaatamist muudetud (või dokumendid, mida õpetaja veel kordagi vaadanud pole).
 • Lisaks on dokumendi muudatuste ajalugu näha ka dokumendi muutmis/vaatamisõigustega inimestele. Nemad näevad vaid muudatusi, mis on tehtud pärast seda, kui nad dokumendi esimest korda avasid (dokumendi haldajad näevad ajalugu täies ulatuses).
 • Dokumendi muudatuste ajalugu vaadates on visuaalselt välja toodud muudatused võrreldes eelmise versiooniga.
 • Dokumendi jagamiseks õpilase enda või tema vanematega ei pea enam kasutama nime-otsingut — ligipääsuõiguste haldamise lehel saab õpilased/lapsevanemad valida linnukesega.

Mai

Õppeaine info koondvaated

Päevikutesse lisatud õppeaine infot (hindamisjuhendid, ainekaardid, tundide kavad, …) saab nüüd vaadata ka koondvaatena, kõikide päevikute kohta korraga.

Õpetaja saab vaadata kõikidesse oma päevikutesse lisatud infot õpetaja esilehele kaudu (“Päevikud” → “Muud asjad” → Õppeaine info sinu päevikutes)

Administraator saab kõikides päevikutes olevaid avaldatud dokumente vaadata “Halda” → Õppeaine info lehe kaudu.

Küsimustike koostamine õpetajatele

Lõpuks saavad Stuudiumis küsimustikke koostada ka õpetajad! Lisainfo ja juhendi leiab küsimustike abilehelt.

🔐 “Salasõna ajutiselt lubatud” valik profiilis

Kui õpetajal pole tehnilistel põhjustel ajutiselt võimalik ID-kaardi või Smart-IDga sisse logida (näiteks ununes ID-kaart või nutitelefon koju), saab administraator kontol ajutiselt lubada salasõna kasutamise. Tehtud valik kehtib 3 päeva.

“Salasõna ajutiselt lubatud” valik võimaldab kasutajal salasõnaga sisse logida ka siis, kui see on Stuudiumi-üleste seadete tõttu tavaliselt keelatud (näiteks administraatoritel või õpetajatel).

Ajutise loa kehtimise ajal saab salasõnaga sisse logituna vaadata ka andmeid, mis muidu nõuavad ID-kaardi/Smart-IDga tuvastamist.

Salasõna ajutine lubamine vähendab konto turvalisust. Enne valiku tegemist veendu, et soovi on avaldanud õpetaja ise — kas isiklikult või näiteks telefonikõne vahendusel.

Iga konto jaoks saab lülituse teha vaid piiratud arv kordi kuus, ning piiratud arvule õpetajatele korraga. Lisainfo ja limiidid on näha profiili muutmise lehel, Salasõna ajutiselt lubatud valikul klõpsates.

Märts

Tunnistuse lisad

“Tunnistuse lisad” on tekstid, mille saab lisada tunnistusele. Näiteks saad lisana salvestada põhimõtted, mille alusel kooli hindamisskeemi teisendada 1-5 skaalale.

Tunnistuse lisad saab koostada administraator Halda → Printimine → TunnistusedTunnistuste lisad lehel. Seejärel saab tunnistusi printides või e-tunnistusi välja andes valida, kas ja milline lisa tunnistuse jalusesse kuvada.

Jaanuar

Avalduste täiendused

Avalduste link menüüs õpilastele ja lapsevanematele

Kui lisatud on avalduste tüüpe, mis on täidetavad ka õpilastele ja lapsevanematele (näiteks õpilaspileti duplikaadi avaldus), näevad õpilased ja/või lapsevanemad (vastavalt sellele, kellele avalduste mallid suunatud on) nüüd “Muu” menüüs linki avalduste esitamise lehele:

Avalduse filtreerimine tüüpide järgi

Avalduste nimekirjas saab nüüd avaldusi tüüpide järgi filtreerida. Lisaks on vaikimisi näha vaid hiljutised (ehk viimase 2 kuu) avaldused, ning varasemate avalduste nimekirja saab vaadata valikuga “Arhiiv”.

Vaata ka: avalduste mooduli kirjeldus ja kasutusjuhend.

Puudumiste ette teatamised märgivad puudumised automaatselt põhjendatuks

Täienes Stuudiumi puudumistest ette teatamine ja puudumiste põhjendamine: kui puudumisest on ette teatanud lapsevanem (või täisealine õpilane), kellel on lubatud ja sisse lülitatud puudumiste põhjendamine, märgitakse õpetajate poolt hiljem sisse kantud puudumised automaatselt põhjendatuks.

“Distantsõpe” valikuga ette teatamine puudumisi automaatselt ei põhjenda — kui õpilane osaleb õppetöös distantsilt, ei peaks õpetaja teda puudujaks märkima (ehk siis “puudus” märge tähendab seda, et õpilane ei osalenud õppetöös).

Vaata ka: puudumiste põhjendamine ja ette teatamine

Detsember 2021

Väiksemad asjad

 • Puudumiste ette teatamiste ajalugu päevikus: õpetaja näeb nüüd päevikus Eksamid jmPuudumised lehel ka varasemaid puudumiste ette teatamisi (ja distantsõppe-teateid).

Teras olev jagatud tekstidokumentide moodul lõpetab töö

Tehnilistel põhjustel peame varsti sulgema jagatud ja reaalajas muudetavate dokumentide võimaluse Stuudiumis.

Alates detsembrist ei saa enam Terasse lisada uusi jagatud dokumente (varem loodud dokumendid on jätkuvalt näha ja muudetavad). Pärast 2022. aasta jaanuari on Teras näha varem loodud jagatud dokumentide sisu, aga dokumendid ei ole enam muudetavad.

Oktoober 2021

🦠 Lähikontaktsete kaardistamise ja teavitamise abivahend

Lähikontaktsete kaardistamise vahendi leiab õpilase profiili leheltLähikontaktsete kaardistamine.

Kontaktide kaardistamise vahend näitab, kellega õpilane valitud ajavahemikul tundides kokku puutus (õpilased, kes on samas päevikus ja ei puudunud valitud kuupäevadel koolist); seejärel saab kõikidele kontaktidele korraga sõnumi saata.

Lähikontaktsete vaadet näevad õpilase klassijuhatajad ning administraatori- ja vaatlejaõigustega kasutajad.

Stuudiumi nupp brauseris veebilehtede/linkide salvestamiseks

Paigalda oma brauserisse “Jaga Stuudiumisse” laiendus — see lisab brauseri menüüribale nupu, millega saad parasjagu lahti oleva lehe lingi kiiresti Stuudiumisse jagada.

Jagatava lingi saad lisada kas otse päevikusse tunni kirjelduse juurde või kodutööna, või salvestada enda privaatsesse märkmikusse hiljem kasutamiseks.

Lisainfo ja tutvustav video.

Väiksemad asjad

 • Administraatorile: avalduste lehel saab nüüd avaldusi tabelformaadis (csv või Excel) eksportida ka avalduste tüüpide kaupa.

 • Klassijuhatajale ja administraatorile: klassi Puudumised, statistikaStatistika lehel saab nüüd Näita õppeaineid linnukesega vaadata õpilaste puudumisi õppeainete kaupa (näha on mitu korda õpilane mis õppeaine tundidest puudunud on.)

🏃‍♂️ Puudumiste-asenduste info õpetajale ja administraatorile

Õpetaja esilehel on nüüd näha detailsem info praeguste asenduste kohta: päevikute nimekirja all on välja toodud puuduja/asenduse info ning asenduse juurde lisatud märkmed.


Administraator näeb Suhtluses ülevaadet kõikidest nädala puudumistest ja asendustundidest — loetletud on iga päeva puudumised, puudutud õppeained/tunnid ja asendajad.

Ülevaade avaneb kalendri allservas oleval “Puudumiste ja asenduste ülevaade” lingil klõpsates.

September 2021

👤💬 Klassi lapsevanemate jututuba

Klassijuhataja saab nüüd luua ka klassi lapsevanemate jututoa (lisaks klassi õpilaste jututoale) — lisainfo ja tutvustav video jututubade kohta.

🦠 Administraatoritele: lihtsustatud karantiini märkimine klassidele

Nüüd saab lisaks klasside distantsõppe-kuupäevadele sisse kanda ka lihtsustatud karantiini ajaperioode.

Loe täpsemalt lehelt klasside distantsõppe ja lihtsustatud karantiini graafik.

Lihtsustatud karantiini teade õpilase esilehel

Individuaalsed õppekavad ja teised dokumentide mooduli täiendused

Õpilase dokumentide mooduliga (endise nimega “arengukaardid”) saab nüüd luua individuaalse õppekava dokumente ja neid jagada valitud aineõpetajatega; lisaks näevad aineõpetajad õpilaste IÕK-de kohta märget otse päevikus.

IÕK märge päevikus õpilase nime juures

Väiksemad asjad

 • Klassi puudumiste Päevade kaupa alalehelt saab nüüd kiire ülevaate sellest, kas ja millistest puudumistest on ette teatatud.
 • Suhtluse kalendri kaudu lisatud puuduvate õpetajate asendajad saavad nüüd päevikute ligipääsu varasemast palju kiiremini – sama päeva asendustunni päevik ilmub asendajale ~10 minuti jooksul.
 • HaldaKasutajate nimekiriAdministraatorid lehel on nüüd eraldi välja toodud ka suhtluse ja ringipäevikute administraatoriõigustega kasutajad.

August 2021

Hindamisjuhendi, ainekaardi, tundide kava ja muu info lisamine päevikusse

Nüüd saab päevikusse lisada erinevat tüüpi dokumente/plaane, neid õpilastele avaldada ja ise töö käigus kasutada.

Dokumente saad ette valmistada ka enne õppeaasta algust ja enne päevikute loomist kasutades õppeaine info malle.

Vaata lähemalt abilehelt: õppeaine info päevikus.

Juuni 2021

Turva-uuendus: kui administraatoriõigustega kasutaja pole Stuudiumisse pikka aega (3+ kuud, suvekuid arvestamata) sisse loginud, eemaldatakse kontolt automaatselt admin-õigused.

Raamatukogu-laenutused klassijuhatajale

Kui Stuudium on seotud kooliraamatukogu tarkvaraga RIKS, näevad klassijuhatajad oma klassi õpilaste laenutuste arvu.

Laenutuste arvu saab vaadata klassi lehelt “Laenutused raamatukogust” nupust (KlassidKlass → Muu: Laenutused raamatukogust).

Loe lähemalt: kooliraamatukogu laenutuste info Stuudiumis.

Mai 2021

Juhend: 9. ja 12. klasside eksamite ja iseseisvate tööde hindamine 2020/21 õppeaastal

Vaata infot põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite hindamise võimaluste kohta.

Aprill 2021

Õpilastelt tagasiside küsimine

Stuudiumis saad nüüd toimunud tunnile lisada valikvastustega tagasiside-küsimuse. Küsimus on õpilasele näha nende esilehel, ja vastata saab vaid ühe klõpsuga. Loe lähemalt ja vaata juhendit.

Tera “sinu vastused” vaade

Õpilastel (ja lapsevanematel) on Tera esilehel uus nupp Sinu vastused, kust avaneb nimekiri õpilase lisatud kodutöödest/kommentaaridest. Selle lehe kaudu jõuab kiiresti näiteks viimati lisatud tööni, ilma et peaks seda õige kursuse seest otsima.

Ekraanipilt Tera esilehest

Õpilaste tööde piltide parandamine Teras

Teras on nüüd väike abivahend, millega saab pildina esitatud õpilaste töödele joonistada ja lühikesi märkmeid teha. Loe lähemalt ja vaata demovideot.

Dokumentide õiguste jagamine õpetajatega

Teatud tüüpi dokumente saab nüüd jagada ka kõikide õpilase aineõpetajate ja klassijuhataja(te)ga korraga, mitte vaid nimeliselt. Loe lähemalt: õpilase dokumendid.

Ekraanipilt IAK õiguste jagamisest

Veebruar 2021

Märkmik

Õpetaja ja õpilase esilehel on märkmik, kuhu saab enda jaoks asju üles tähendada. Märkmikus on kolm eri värvi vahelehte, mida saab kasutada näiteks erinevat tüüpi asjade talletamiseks (ühel vahelehel aktuaalsed asjad, teisel vahelehel tulevikuplaanid, …)

Õpilase vaates on märkmik näha koduste ülesannete nimekirja all.

Distantsõppe-märked päevikus

Nüüd on päevikus näha ka viimase 14 päeva kohta käivad distantsõppe-märked — nii otse õpilastele lisatud "distantsõppel" teated, kui tervetele klassidele distantsõppe graafikusse kantud ajaperioodid.

Päevikus on õpilase nime kõrval “D” märge, kui ta on täna distantsõppel, ja tunni/kuupäeva lahtris on “D” märge, kui õpilane oli sellel kuupäeval distantsõppel.

Vaata ka: distantsõppest teavitamise lisainfo/juhend.

Raamatukogu-laenutused Stuudiumis

Kui Stuudium on seotud kooliraamatukogu tarkvaraga RIKS, näevad administraatorid ja vaatlejad õpilase profiilis välja laenutatud teavikute arvu. Loe lähemalt: kooliraamatukogu laenutuste info Stuudiumis.

Jaanuar 2021

Avalduste moodulis saab nüüd iga avalduse tüübi kohta valida, mis tüüpi kasutajad (õpetajad, õpilased, lapsevanemad) seda avalduse tüüpi näevad. Loe lähemalt avalduste abilehelt.

Suhtluses sõnumitele lisatud emoji-de 👍 ❤️ 🌞 juurde ilmuvad nüüd ka märke lisanud inimeste nimed. Varem lisatud märked jäävad anonüümseks, nimed ilmuvad vaid pärast 18. jaanuari lisatule.

Detsember 2020

📺 Uus videojuhend: Tera 6 minutiga

Teras materjalide jagamine, tööde esitamine, tagasiside andmine.

Opiq ja tunnitööd

Opiq-ust saab nüüd ülesannet Stuudiumisse lisada ka samaks päevaks (ka juhul, kui muidu on kodutööde lisamise tähtaeg eelmise päeva õhtul). Samal päeval lisatud ülesanded lisatakse automaatselt “tunnitööna”, mitte kodutööna.

November 2020

📅 Administraatorile: klasside distantsõppe graafik

Kool saab Stuudiumisse märkida ajaperoodid, mil üks või teine klass distantsõppel on. Loe lähemalt distantsõppest teavitamise abilehelt.

Stuudiumi raamatud

Lehel raamat.stuudium.com saab tasuta lugeda kirjandusklassikat. Raamatud saab lugeda igast veebilehitsejaga seadmest; eraldi kasutajakontot raamatute lugemiseks vaja ei ole.

Tegemata asjade nimekiri õpilasele

Õpilase esilehel on nüüd nimekiri päevikutes “tegemata” märgitud asjadest.

Et õpilasele (ja lapsevanemale) oleks järele vastamise kord võimalikult selge, soovitame lisaks “tegemata” märkele lisada kommentaarilahtrisse ka näiteks töö tegemise/esitamise tähtaja või muu korraldusliku info.

Oktoober 2020

👤💬 Stuudiumi jututoad

 • Õpetajate jututoas saab vestelda teiste õpetajatega
 • Päeviku jututoas saab päeviku õpetaja rääkida samas päevikus olevate õpilastega
 • Klassi jututoas saavad omavahel suhelda klassijuhataja ning klassi õpilased või lapsevanemad
 • Lisainfo ja tutvustava video jututubade kohta leiad siit.

🗳️ Registreerimise tüübi valik (administraatoritele)

Nüüd saab luua eraldi tüüpi registreerimisi nõusolekute (nt isikuandmete töötlemise eriload) kogumiseks või valimiste (nt õpilasesinduse valimised) korraldamiseks. Vaata lähemalt registreerimiste abilehelt ja nõusolekute kogumise abilehelt.

Väiksemad asjad

 • Puudumistest ette teatamiste aruanne — nüüd saab vaadata puudumistest ette teatamiste nimekirja ja kokkuvõtet möödunud kuude kohta. Administraatori aruande leiab “Halda” → “Puudumiste ette teatamised” lehe kaudu. Klassijuhataja leiab oma klassi õpilaste aruande õpetaja esilehelt klassi blokist.

September 2020

☑️ 🕐 Tunnitööde märkimine

Osalise või täieliku distantsõppe perioodil saab tunnitööd lisada "tunnitöö" tüüpi ülesandena. Vaata täpsemaid juhiseid: ülesannete lisamine distantsõppe ajal.

Suhtlus Automaatvastus puudumise ajal

Õpetajad saavad kalendrisse puudumise märkimisel lisada automaatvastuse. Automaatvastus on näha puudumise ajal õpetajale (individuaalse) sõnumi saatjatele:

📖 RIKS-i õpilaste importimine

Stuudiumist saab nüüd RIKS raamatukogu-tarkvarasse importida õpilaste ja õpetajate nimekirjad. Loe lähemalt ja vaata juhiseid.

💻 Distantsõppe teavitus

Klassijuhatajatel ja lapsevanematel on uus võimalus tähistada distantsõppel olevaid õpilasi — kooli teavitamine distantsõppest.

🏡 Koduõppel õpilaste tähistamine

Koduõppel olevate õpilaste profiili saab lisada märkmed, mis on õpetajale päevikus näha — koduõppel olevate õpilaste tähistamine.

Suhtlus Suhtluse uus kujundus

Stuudiumi suhtluse kasutajaliides läbis disainiuuenduse. Lisandunud on broneeringute aruanne (link kalendri all) ning uus viis suhtlusesse meilide edastamiseks (info “Seaded” lehel).

Kevad 2020

📃 E-tunnistus koolile ja õpilasele

 • Klassijuhatajale ja administraatorile: ametlike e-tunnistuste välja andmine.

 • Õpilasele ja lapsevanemale: Stuudiumis saad vaadata enda tunnistust, ning seda soovi korral unikaalset linki kasutades teiste koolidega jagada. Vaata lähemalt: e-tunnistus.

♻️ Lõiming

Päevikus “Eksamid jm” rippmenüüs on uus valik: “Lõiming”. Sealt näeb päeviku õpilaste teisi tunde ja kodutöösid, et õppetööd ning õpilaste koormust saaks paremini planeerida ning õppeainete tegevusi omavahel siduda.

Tera Tagasiside Teras

Teras saab nüüd õpilaste töödele paremini tagasisidet anda. Vaata lähemalt: Tera kasutamine õpilaste tunni- või kodutööde kogumiseks

2019

Tera Tera kursuste arhiveerimine

Tera kursuse seadete lehelt saab nüüd kursuse arhiveerida. Arhiveeritud kursused jäävad alles, aga ei ole enam muudetavad (lisada-muuta ei saa kursuse materjale, ja õpilased ei saa materjalidele oma vastuseid lisada), ja kursuste nimekirjas on arhiveeritud kursused kõige lõpus.

Arhiveerida võid näiteks juba möödunud õppeaasta või lõppenud õppeainete kursused. Arhiveeritud kursuse saab hiljem vajadusel taas aktiveerida.

💬 Uuendatud: Tagasiside-lausete lühisõrmised

Kõikidel koolidel on nüüd aktiivne uuendatud tagasiside-lausete moodul — õpetajad saavad endale lisada tihti vaja minevad laused või lõigud, mida saab siis päevikus kommentaaride kirjutamisel paari klahvivajutusega taaskasutada. Loe lähemalt ja vaata juhiseid.

☑️ Individuaalsed kodutööd

Stuudiumis saab nüüd lisada kodutöid ka vaid osadele päeviku õpilastele. Seda võimalust saab kasutada näiteks siis, kui soovid mõnele õpilasele anda täiendava või teistsuguse ülesande. Loe lähemalt ja vaata juhiseid

Väiksemad asjad

 • Suhtlus Suhtluses saab gruppidest inimesi ükshaaval ka välja arvata. Näiteks: grupi liikmeteks võivad olla “Kõik 3. klassi lapsevanemad, välja arvatud Mart Tamm”. Kasutaja grupist välja arvamiseks vali grupi liikmete haldamise lehel rolliks “Ei ole liige”

 • Õppeedukuse aruannet saab nüüd filtreerida päeviku kategooria järgi (kui koolis on kasutusel päevikute kategooriad.)

 • Klassi lehelt saab printida õpilaste nimekirja ilma sünnipäevadeta.

 • Kui päevik on seotud Tera kursusega saab nüüd Tera materjalile viidata ka tunni kirjelduses (varem sai Tera materjalile viidata vaid kodutöö sisus).

 • Palju erinevaid veaparandusi.

Detsember 2018

Stuudiumi saab nüüd siduda RIKS raamatukogu-tarkvaraga, nii et õpilased ja õpetajad näevad oma laenutusi ja laenutuste tähtaegu otse Stuudiumis. Loe lähemalt ja vaata juhiseid

Oktoober 2018

 • Klassi lehelt (Klassid → [klass]) saab nüüd “Õpilaste profiilipildid” nupust vaadata õpilaste profiilipiltide galeriid.
 • Sisselogimislehe “Logi mind tulevikus automaatselt sisse” linnuke toimib nüüd ka ID-kaardiga sisse logides — kui linnuke on valitud, jäetakse konto brauseris sisse logituks.
 • Klassijuhataja saab klassi lehelt (Klassid → [klass]) nüüd vaadata kõiki klassi õpilastele määratud kodutöösid.

September 2018

 • Avalduste moodul: avalduse esitaja saab nüüd avaldusele lisada ka faile. (Selleks tuleb avalduse malli lisada “failid“ tüüpi väli.)

 • Stuudiumi veebilehe-ehitaja:

  • nüüd saab veebi kujunduse seadetes valida ka paari erineva font-i vahel;
  • lehekülgedele saab lisada alamlehekülgi.
 • G Suite integratsioon — lõpetanud lendude õpilaste kontod suspend-itakse nüüd automaatselt.

 • Mitme kooli vahel kontode sidumine: õpetajatele, lapsevanematele ja õpilastele, kellel on kontod mitmes erinevas Stuudiumit kasutavas koolis pakub nüüd Stuudium automaatselt nende kontode omavahel sidumise võimalust.

 • Registreerimised:

  • “Vaata kõiki registreerunuid” lehelt saab nüüd alla laadida osalejate tabeli Exceli või csv failina.
  • “Vaata registreerimiste logi” lehelt näeb registreerimise ajalugu: kes, millal kuhu registreerus ja/või end pärast registreerimist taas eemaldas.
 • Enda profiilist saab salasõnaga sisse logimise keelata vaid siis, kui sisse on logitud Smart-ID-d või ID-kaarti kasutades.

 • Opiq integratsiooni veaparandus: enam ei saadeta Opiqusse päeviku õpilasi, kelle Stuudiumi profiil on (pärast nende päevikusse lisamist) ära kustutatud.

 • Sünnipäeva arvutamine klassi lehel: 29. veebruaril sündinute sünnipäeva kuvatakse nüüd õigesti: 29. veebruaril.

 • Klassi puudumiste lehe “Lapsevanemate lisatud põhjendused” jaotuses ei ole enam näha liiga vanu (näiteks eelmise õppeaasta kevadel lisatud) põhjendusi.

 • Sõnalise hindamise kogumike kopeerimine eelmisest õppeaastast praegusesse õppeaastasse — nüüd säilitatakse kopeerimisel (võimalusel) ka klassi number. Ehk: kui kopeerida möödunud aasta "1a matemaatika" lausekogumik, ei muutu see enam käesoleva "2a matemaatika" lausekogumikuks, vaid jääb ikka 1. klassi külge.

August 2018

Suhtlus Natuke muutus Suhtluse kasutajaliides — nüüd on sõnumite nimekirjas sõnumitele rohkem ruumi, ja sõnumite nimekirjas on kohe näha sõnumi adressaadid.

Suhtlus Muutunud on Suhtluse teavituste saatmise loogika: meiliteavitusi lugemata sõnumite/vastuste kohta saadetakse hommikuti ja õhtuti; teavitused uute vastuste kohta sõnumitele, millele sa ise vastanud pole saabuvad harvemini kui teavitused uute sõnumite kohta. Stuudiumi mobiiliäpp teavitab vaid uutest sõnumitest, ning olulistest vastustest (vastus loetakse oluliseks siis, kui vastab sõnumi autor ise või kui oled vestluses ise osa võtnud).

Väiksemad asjad

 • Uuenenud väljanägemise ning natuke erineva struktuuriga menüüriba.
 • 🔐 Stuudium kontrollib nüüd regulaarselt kõikide kasutajate salasõnade turvalisust, ja suunatakse vajadusel parooli muutma. Parool peab olema piisavalt pikk ja keeruline; lisaks on keelatud paroolid, mis on mõnest muust keskkonnast internetti lekkinud. (Loe lähemalt näiteks geenius.ee portaali uudisest.) Varem (alates aprillist) toimus see kontroll vaid õpetajate ja administraatorite kontode puhul.

Juuli 2018

📌 Registreerimised

Registreerimiste osalejate valikud on nüüd paindlikumad — nüüd saab valida ka õpetajaid klasside kaupa, õpilasi päevikute kaupa, ja üksikuid inimesi. Lisaks saab lubada lapsevanematel registreeruda õpilaste eest. Loe lähemalt registreerimiste abilehelt.

Väiksemad asjad

 • Todo-s olevad tähtajaga sulle määratud ülesanded on nüüd näha suhtluse kalendris

Juuni 2018

Todo — ülesannete nimekirjad ja meeldetuletused

Stuudiumis saavad õpetajad luua ülesannete nimekirju — seda saab kasutada nii endale meeldetuletuste lisamiseks, kui ka kolleegidele ülesannete määramiseks. Loe pikemalt.

Väiksemad asjad

 • Administraator saab nüüd päeviku “Tundide nimekiri“ vaatest vaadata ka kustutatud tunde, ja neid vajadusel taastada. Linnuke kustutatud tundide vaatamiseks on lehe lõpus.

Mai 2018

👁️ Privaatsus-seaded

Stuudium küsib peatselt lapsevanematelt, kas nad lubavad klassi nimekirjas teistele klassi lapsevanematele näidata oma nime. Kui lapsevanem valikut ei tee, või valib “Ei luba”, siis ei ole lapsevanema nimi klassi nimekirjas teistele klassi liikmetele näha. Juhtkond ja õpetajad näevad jätkuvalt alati klassi täielikku nimekirja.

🌐 Stuudiumi veebilehed

Stuudiumis saab nüüd ehitada väikeseid veebilehti. Veebilehti saab luua ja seadistada administraator, aga pärast veebilehe loomist saab lisada lehe toimetajaks ka teisi kasutajaid — lehe toimetajad saavad seejärel ise lehe sisu muuta.

Aprill 2018

📝 Kokkuvõtva hinde/kommentaari mustandid — õppeperioodi kokkuvõtvad hinded või kommentaarid saab nüüd lisada ka mustandina. Niimoodi saab hindeid-kommentaare sisestada pikema aja jooksul, ja need siis valmimisel õpilastele ja vanematele avaldada.

Väiksemad asjad

 • 🔎 Õpetaja esilehel on nüüd otsingukast, kust saab otsida õpilasi/lapsevanemaid nime järgi (niimoodi jõuab kiiremini kontaktandmeteni, kui klassi lehe kaudu).
 • Küsimustike haldamise leht on nüüd mobiilisõbralikum
 • 🔐 Õpetajate ning administraatori- või vaatlejaõigustega kasutajate sisse logimisel kontrollitakse nende parooli turvalisust, ja suunatakse vajadusel parooli muutma. Parool peab olema piisavalt pikk ja keeruline; lisaks on keelatud paroolid, mis on mõnest muust keskkonnast internetti lekkinud. (Loe lähemalt näiteks geenius.ee portaali uudisest.) Varem toimus kontroll vaid parooli muutmise ajal.

Märts 2018

🏫 Koolitee.ee

Koolitee.ee keskkonnas saad luua ja avaldada kooli töökuulutusi. Loodud kuulutusi saad jagada Facebookis või embedida kooli kodulehele. Sisestada tuleb vaid vajalikud andmed - kuulutuse kenasti vormindatult ilmumise eest hoolitseb Koolitee.

Väiksemad asjad

 • Päeviku "Näita ainult hinnetega tunde" vaade näitab nüüd ka “Tegemata” märkeid (kui õpetaja on neid kasutanud)
 • Veaparandus: mitme klassi õpilastega päeviku “Õpilased” lehel näidatakse nüüd kõikide klasside õpilaste Stuudiumi külastuste graafikuid.
 • 🔐 Turva-täiendus: uue administraatori- või vaatlejaõigustega kasutaja lisamisel saavad selle kohta meiliteavituse kõik Stuudiumi administraatorid.
 • Avalikus ainekavade vaates (kui ainekavad on kodulehele lisatud) on nüüd kavade leidmise lihtsustamiseks ka klassi otsingu-filter (kui ainekavasid on palju).
 • Avaldused: kasutaja saab esitamata avalduse (mustandi) nüüd ise kustutada.

Jaanuar-veebruar 2018

Väiksemad asjad

 • Adminid saavad taastada kustutatud arengukaarte.
 • Kasutaja saab kõik enda hallatud õpilase arengukaardid korraga üle anda teisele kasutajale.
 • Küsimustike sorteerimisjärjekord on nüüd loogilisem.
 • Veaparandused: õppeaasta jooksul õpilase klassi vahetades kuvatakse hinded õpilasraamatus/jne nüüd õigesti.
 • “Halda → õppetöö → kõik sisse kantud tunnid” leht on nüüd näha ka klassijuhatajatele (lingi leiab klassi lehelt “Õppetöö ja tagasiside” tulbast.)
 • “Halda” → õppetöö → kõik sisse kantud tunnid“ leht on nüüd kiirem, ja näitab vaikimisi vaid lähiminevikku. (Kaugema ajaloo vaatamiseks on uus nupp.)
 • Avalduste mooduli avalduste staatuse muutmise teavitused saadeti varem alati sellele meiliaadressile, mis oli kasutaja profiilis avalduse esitamise hetkel. Nüüd saadetakse teavitused õigele aadressile ka siis, kui kasutaja on profiilis aadressi muutnud.
 • Klassi puudumiste põhjendamise vaates on nüüd (hiirega puudutud tunni kohale liikudes) näha puudmise lisanud õpetaja nimi.
 • "Tegemata" märked on nüüd näha ka hinnetelehel.
 • Klassi ülevaate lehel (Klassid → [Klass] → Ülevaade) on uus valik: "Näita ainult puudumisi".
 • Admini "Kõik päevikud" lehe otsing otsib nüüd ka päeviku lisakirjelduse välja sisust.
 • Õpilase ülevaates olevad ringipäeviku tundide lingid viitavad nüüd konkreetse ringipäeviku lehele, mitte õpilase kõikide ringipäevikute lehele.

Detsember 2017

“Tegemata” tähis — päeviku hinnete vaates saab lisaks “hilines”, “puudus”, “tähelepanu!”, (jne) valikutele valida uue tähise: “Tegemata”. Seda saab kasutada lihtsamini tegemata (ja nt järele vastamisele kuuluvate) tööde ja ülesannete märgistamiseks.

November 2017

 • Õpilase ülevaate lehel on uus alajaotus “Õpetajad”, kust on näha õpilase õpetajad
 • “Halda” lehel “Õppetöö” jaotuses on uus leht, “Kõik sisse kantud tunnid”, kust näeb kalendrivaates kõiki sisse kantud tunde

Väiksemad asjad

 • “Halda → Vaata kasutajaid” lehel on nüüd võimalik alla laadida csv fail, kus on lisaks kasutajate meiliaadressidele ka profiilis olev telefoninumber.
 • Klassi puudumiste lehel on nüüd selgitav tekst puudumiste ette teatamiste kohta.
 • Veaparandus: Suhtluse kalendrisse märgitud puudumiste-asenduste muutmisel jäid teatud juhtudel (kui asenduse infot muudeti) asendusõpetajatele “ajutiselt” lisatud päevikud igaveseks nähtavaks. Enam ei jää.
 • Veaparandus: ainekava/töökava lehe printimisel ei ole prinditaval lehel enam kommentaarikasti.
 • Registreerimiskogumiku kopeerimisel kopeeritakse nüüd ka registreerimise sihtrühmad ja kogumiku adminid (varem kopeeriti ainult kirjeldus ja valikud).
 • “Klassid → [klass] → Õpilaste keskmised hinded” vaates on nüüd näha ka õpilaste kõikide jooksvate hinnete aritmeetiline keskmine (õppeperioodide kaupa).

September 2017

Arengu kaardid

Õpilase arengu kaartide admin-vaates on kaardid sorteeritud nüüd klasside kaupa, lisaks saab filtreerida kaarte õpetajate ning pealkirja järgi.

Registreerimised

 • Varem sai registreerunute nimekirja all klõpsates teha registreerunud õpilastega uue päeviku. Nüüd saab niimoodi luua ka uue ringipäeviku.

 • Registreerimiskogumiku seadetes on uus valik “Ära luba valikut muuta (hiljem kui 15 minutit pärast valiku tegemist)” — see tähendab, et registreerunud kasutaja ei saa enam (15 minuti möödudes) oma registreerimist kustutada.

Smart-ID

Stuudiumisse saab nüüd sisse logida Smart-ID'd kasutades. Smart-ID konto on tasuta, ja konto saavad teha ka alaealised (vaja on lapsevanema nõusolekut).

Smart-ID'ga sisse logimiseks peab profiili olema lisatud isikukood.

Äpi ja lisainfo leiab siit: www.smart-id.com/et/laadi-alla

Õpilased EHISesse

Uute õpilaste EHISesse lisamiseks saad Stuudiumis teha andmefaili, mis seejärel EHISesse laadida. Lisainfo siit.

Väiksemad asjad

 • Lapsevanema profiilis on nüüd nupp, mille kaudu saab esitada taotluse uue lapse lisamiseks profiilile.
 • Suhtlus hakkab nüüd kasutajatele meiliteavitusi saatma ka siis, kui nad ei ole mitte kunagi Suhtluse lehte avanud. (Aga teavitusi saadetakse ikkagi vaid siis, kui kasutaja on “aktiivne”, ehk siis ta on Stuudiumisse sisse loginud.)
 • Parandus: õpilase ülevaates näidati teatud juhtudel ka infot, mis pärines kustutatud päevikust. Enam kustutatud päevikute infot ei kuvata.
 • Parandus: kui õpilase arengu kaardi liikmeks oli ka kustutatud kasutaja, ei saanud kaardi liikmeid muuta. Nüüd saab!
 • Registreerimiskogumikud sorteeritakse nüüd lisaks algusajale ka nime järgi (ehk siis: mitu sama algusajaga kogumikku sorteeritakse tähestiku järgi.)

Juuni 2017

Küsimustiku vastuste mustandiks muutmine

Küsimustiku vastuste lehel (Halda → Küsimustikud → [Küsimustik] → Vastused) saad nüüd valitud vastuse uuesti mustandiks muuta. See tähendab, et siis saab (kui küsimustiku lõpukuupäev pole veel saabunud) vastaja oma vastuseid veel muuta/täiendada ja uuesti esitada.

Info: kui kasutad www-ga algavat Stuudiumi aadressi…

Kooli Stuudiumi õige aadress on kujul koolinimi.ope.ee. Kui kasutada aadressi www.koolinimi.ope.ee, näitab Stuudium teadet, et aadressi alguses ei ole vaja kasutada www-d.

Et viidata oma kooli Stuudiumile, kasuta alati linki täpselt sellisel kujul: https://koolinimi.ope.ee — niimoodi avaneb Stuudiumi leht lingil klikkija jaoks kõige kiiremini ja kõige turvalisemalt.

Väiksemad asjad

 • Õpilaste profiilis on lingid ka varasemate aastate tunnistusele uues printimismootoris
 • Printimismootoris saab nüüd valida, kas tunnistusele lisada õppenõukogu otsused (vaikimisi variant), või mitte.

Mai 2017

Uuendatud sisselogimisleht

Sisselogimislehel on nüüd igava valge tausta asemel pildid, ja uutele kasutajatele mõeldud selgitused/abitekstid konto loomise kohta on varasemast lühemad-lihtsamad.

Küsimustike alapealkirjad

Paljude küsimustega küsimustikke saab nüüd selgemini liigendada kasutades alapealkirju.

Väiksemad asjad

 • Ringipäevikutes on nimekirja lõpus näha osalejate arv (nagu ka tavapäevikus õpilaste arv)
 • Lapsevanema konto taotlemise lehe aadress on nüüd varasemast palju ilusam https://koolinimi.ope.ee/konto (eelmine aadress toimib muidugi samuti edasi)
 • Küsimustike vastuste eksport .xls formaadis

Aprill 2017

Suhtlus Kasutajate info

Klõpsates Suhtluses kasutaja nimel on nüüd näha ka tema roll(id) — kas tegu on õpetaja, õpilase või lapsevanemaga.

Suhtlus “Aktuaalne” & Suhtluse mobiilivaade

Kasutades Suhtlust telefoni veebilehitsejas on nüüd menüüs nupp “Aktuaalne”, mis näitab sama infot mis arvuti veebilehitsejas (ehk suurel ekraanil) on näha esilehel (järgmised sündmused ja õpetajate puudumised-asendused).

Tera Teras saab materjale ümber järjestada!

Lõpuks on võimalik Tera kursuses muuta materjalide ja kaustade järjekorda; nupu leiad materjalipuu alaservast.

Puudumiste põhjendamise muudatused

Maikuus muutub lapsevanematele oma lapse puudumiste põhjendamine lihtsamaks — loe lähemalt siit.

Väiksemad asjad

 • Kui lisad oma Suhtluse kalendri voo mõnesse kalendrirakendusse (nupukesed kalendri pealkirja kõrval), tuleb nüüd lisaks pealkirjale/ajale kaasa ka sündmuse sisu.
 • Administraatorid saavad nüüd Suhtluses lukustada kõiki teemasid (varem sai teema lukustada vaid sõnumi autor ise).
 • Avalduste moodul: meiliteavitusi saadetakse ka avaldusele lisatud kommentaaride kohta (teavituse saab avalduse esitaja ning see kasutaja, kellele avaldus hetkel määratud on)
 • Väike turva-täiendus: kui kasutaja muudab oma profiili meiliaadressi, saadetakse selle kohta teavitus vanale ja uuele meiliaadressile.

Märts ja varem, 2017

Avaldused++

Avalduste moodulis saavad nüüd avalduse vormide seadistusi teha administraatorid ise; lisaks sisaldab abi-leht ka täpsemat juhendit keskkonna kasutamise kohta. (Kui avalduste keskkond huvi pakub, siis selle sisse lülitamiseks võta ühendust Abi kaudu)

G Suite (Google Apps) integratsioon

Kui kasutad koolis G Suite'i, saad Google kontod (meiliaadressid) siduda Stuudiumi kasutajakontodega. See tähendab, et kasutajad (õpetajad ja/või õpilased) saavad oma postkasti (ja Google Drive'i, ja teistesse rakendustesse) sisse logida läbi Stuudiumi konto. Täpsema ülevaate ja info leiad siit.

Küsimustike ja registreerimiste kopeerimine

Küsimustike ja registreerimiste seadete muutmise lehtedel on nüüd nupp, millega saad küsimustikust/registreerimisest teha koopia. See on kasulik, kui tahad korraldada samade/sarnaste valikutega uut küsimustikku/registreerimist. (Pärast koopia loomist saab kõiki küsimusi, valikuid ja muid parameetreid muuta.)

Ainekavad kooli kodulehele

Stuudiumis olevad vastu võetud ainekavad saad nüüd automaatselt lisada (embed-ida) oma kooli kodulehele. Täpsema info ja juhised leiab ainekavade lehe päisest, klõpsates nupul "Avalikusta ainekavad oma kodulehel".

Nädala kokkuvõtte meilid lapsevanematele

Lapsevanemad saavad nüüd lasta endale iga nädala lõpus saata meili, kus on nädala jooksul lapse kohta lisatud info (hinded, kommentaarid, jne).

Õpilase ülevaate-leht on lõpuks mobiilisõbralik

Lapsevanemate esitatud puudumiste põhjenduste kustutamine

Kui klassijuhataja kustutab lapsevanema esitatud põhjenduse, märgitakse see nüüd "Tagasi lükatuks", ja lapsevanem ei saa enam sama tundi uuesti põhjendada.

Tera Tera avalikud kursused

Tera avalikud kursused on nüüd kõikidele kooli kasutajatele näha Tera esilehel, kursuste loetelus.

Kodutööde ja kontrolltööde kuupäevalised piirangud

Uuelt Halda → Haldamine → Kodutööde/KT-de piirangud lehelt saab administraator:

 • täielikult keelata valitud kuupäevadeks kodutööde ja/või lisamise (näiteks pühadejärgsed kuupäevad)
 • või lubada valitud kuupäevadel piiramatult kontrolltöösid, näiteks "arvestuste nädala" jooksul

Küsimustike vastuste statistika

Küsimustiku vastuste juures on nüüd nupp "Vaata statistikat", mis arvutab automaatselt vastuste kohta statistikat (mitu % vastanutest andis mis vastuse, jne).

Excel tabeli eksport++

Mõnes vaates, kus varem oli vaid võimalus csv faili alla laadimiseks, saab nüüd laadida ka .xls faili, mis avaneb otse Excelis. Üritame Exceli-laadimise-võimalusi tulevikus laiendada ka sinna, kus seda võimalust veel ei ole.

(Aga ametlik masinloetav ning väga standartne formaat on jätkuvalt csv!)

Õpilase arengu kaardid & adminid

Kui arengu kaardil ei ole enam ühtegi aktiivset administraatorit, saab administaator/vaatleja selle kaardi "endale võtta" (ehk siis kasutaja muudetakse uueks administraatoriks).

Registreerimised: registreerunute nimekirjas lapsevanemate lapsed

Varem olid registreerunute juures näha kõik kasutaja külge lisatud õpilased. Nüüd on lapsed näha vaid ema/isa/eestkostja rolli puhul — kasvatajate, sotsiaalpedagoogide jt töötajate juures lapsi ei näidata.

Suhtlus Suhtlus: õpetaja asenduste kohta saadetakse teavitusi

Asendajad saavad oma asenduse kohta Suhtluses eraldi sõnumi. (Stuudiumi app-i tuleb selle kohta kohe ka telefoniteavitus; kui app-i pole, saabub teavitus meili teel, nagu tavaliselt)

Suhtlus Suhtlus: mitmepäevased sündmused kalendris

Puudumiste koondaruanne toitlustuse jaoks

"Halda → Puudumiste koondaruanne toitlustuse jaoks" lehelt leiad aruande, kus on välja toodud puudujate ning puudumistest ette teatanud õpilaste arvud klasside ning kuupäevade kaupa. Kui lood söökla töötaja(te)le kasutajakontod, saad seda vaadet nendega jagada.

Avaldused

Stuudiumis on uus avalduste moodul, mis võimaldab menetleda personali avaldusi/taotlusi — näiteks lähetustaotlused, koolitus-avaldused, jne — täpsema info leiad siit.

Ainekavade formaatimine

Lisaks lihtsalt faili üles laadimisele saad nüüd töökava täita ja vormindada otse Stuudiumis. (Säilinud on ka failide üles laadimise võimalus — töökavale saad vajadusel lisada manuseid.)

Töökava formaatimine

Sõnalise hindamise kogumike koostamisel saab nüüd muuta lausete järjekorda

Lausete ümberjärjestamine