Todo — ülesannete nimekirjad ja meeldetuletused õpetajatele/töötajatele

Stuudiumis saab luua ülesannete nimekirju — seda saab kasutada nii endale meeldetuletuste lisamiseks, kui ka teistele ülesannete määramiseks.

Todod leiad Stuudiumi menüüriba “Muu“ jaotusest, või otse aadressilt koolinimi.ope.ee/todo

Endale ja teistele saad määrata üksikuid ülesandeid (ja nendele tähtaja määrata), või saad luua suuremate projektide jaoks eraldi nimekirja, ja tervet nimekirja asjasse puutuvate kolleegidega jagada.

Eraldi nimekiri suurema ettevõtmise jaoks

Loodud nimekirja saad jagada ka täiesti avalikult (avalikku vaadet saavad teised ainult vaadata, aga mitte seda muuta). Vaata jagatud nimekirja näidist.

Todo saadab ka meiliteavitusi:

  • kui sulle ülesanne määratakse
  • kui sulle määratud ülesande tähtaeg läheneb
  • kui kolleeg sinu poolt talle määratud ülesande linnukesega tehtuks märgib

Meiliteavitus

Nimekirja koostamine:

Detaile…

  • Ainekavade/töökavade ja õpilase arengukaartide juures on nupud millega saad kiirelt kellelegi nende kohta ülesande määrata (näiteks: “ainekavasse lisada hindamispõhimõtete kokkuvõtte”).

  • Stuudiumi Todod on hetkel ligipääsetavad vaid õpetajatele.