← tagasi sisukorda

Õpilase dokumendid

(Endise nimega “arengukaardid”)

Arengukaartide mooduli nimi on alates 2021. aasta septembrist dokumendid. Kõik funktsioonid ja kasutusloogika on sama, mis varem.

Stuudiumis saab hoida, täita ja valitud kasutajatega jagada erinevaid õpilaste dokumente, sh:

 • individuaalse arengu kaarte
 • koolivalmiduskaarte
 • individuaalse õppekava dokumente
 • …ja palju muud

Õpilase dokumendi täitmiseks on vaja esmalt luua vastava nimega mall ja siis selle põhjal avada õpilase dokument. Mallid ehk dokumentide tüübid lisab kooli administraator.

Vaikimisi ja enne täiendavate õiguste jagamist on loodud dokumendid näha vaid dokumendi loojale.

1. Mallid

Dokumentide täitmiseks peab administraatoriõigustega kasutaja esmalt looma dokumentide mallid (põhjad, mida õpetajad, tugi- või sotsiaaltöötajad hiljem täitma hakkavad).

Iga erineva dokumendi tüübi jaoks on vaja ainult ühte malli — iga lapse jaoks ei pea looma eraldi malli. St: looma peab ühe malli (nt) nimega "Individuaalse arengu kaart: 1. tasand", ja seejärel saab sedasama malli kasutada iga õpilase puhul.

Mallide loomiseks või muutmiseks mine lehele: Halda → Õppetöö: Õpilaste dokumendidLoo/muuda malle

Malli muutmise vaade ehk dokumendi blanketi loomine:

Kaardi mall

Mall on täitmata blankett. Iga erineva olulisema alajaotuse (IAK 1. tasand, IAK 2. tasand, individuaalne õppekava, jne jne) jaoks loo eraldi mallid — hiljem saavad malle täita erinevad inimesed, ja iga õpilase jaoks saab avada vaid vajalikud dokumendid.

Mall on vaikimisi “mustand” staatuses — selle alusel õpilase dokumente veel täita ei saa. Kui mall on märgitud “valmis” seisu saavad õpetajad malli alusel õpilastele dokumente koostada.

Ligipääsuõiguste jagamine õpetajate gruppidega

Et malli alusel loodud dokumenti saaks jagada kõikide õpilase aineõpetajate-klassijuhatajatega korraga, saab malli lehel sisse lülitada õiguste jagamise kasutajagruppide kaupa.

NB! Ligipääsuõiguste jagamist gruppide kaupa tohib kasutada vaid vähem tundlike dokumendi tüüpide puhul (näiteks individuaalne õppekava), aga mitte näiteks terviseandmeid sisaldavate dokumentidega (individuaalse arengu kaart).

Tundlike andmetega dokumente võib jagada teiste kasutajatega ainult nimeliselt, veendudes et iga lisatud inimene tohib näha kogu dokumendi sisu.

Ekraanipilt IAK malli seadistuste lehest Seadistus malli lehel


2. Dokumendi täitmine

Dokumendi saab avada vaatleja- või administraatoriõigustega kasutaja või õpilase klassijuhataja, aga seejärel saab dokumendi täitjaks või vaatajaks lisada ka teisi inimesi. (Näiteks: dokumendi avab klassijuhataja, ja lisab sinna abi-klassijuhataja ning tugitöötajad.)

Dokumendi loomiseks:

 • ava lapse profiil
 • paremas servas on nupp "Dokumendid"
 • avaneb leht, kus on näha juba avatud dokumendid, ja menüü uute dokumentide loomiseks (kui sul on õigus seda teha).

 • dokumendi loomisel on näha administraatori loodud tühi mall, mida saab täitma hakata.

 • Kui dokumenti hakkab täitma keegi teine, salvesta lahti olev dokument, ning lisa sinna seejärel "Määra ligipääsuõiguseid" nupust teised täitjad või vaatajad.

  Dokumendi sisu näevad vaid need kasutajad, kes on õiguste määramise lehel nimeliselt lisatud. Muuhulgas tähendab see, et ka admin-õigustega kasutajad ei saa kõiki dokumente vaadata.

 • Kui dokumendi mallil on lubatud õiguste jagamine gruppide kaupa, saab muutjaks või vaatajaks lisada korraga kõik õpilase aineõpetajad ja/või klassijuhatajad.

  Ekraanipilt IAK õiguste jagamisest Dokumendi ligipääsuõiguste jagamine


3. Dokumendi vaatamine

Lapsevanem näeb dokumente (vaid siis, kui talle on eraldi vastav ligipääs antud) lapse profiili kaudu — sinna ilmub sellisel juhul nupp “Dokumendid”.

Õpetajad näevad dokumente kas lapse profiili kaudu või valides õpetaja esilehelt (“Päevikud” leht) “Muud asjad” alajaotusest “Õpilaste dokumendid”.


Dokumentide formaatimisest

Dokumentidesse ei saa lisada sisu tabeliformaadis, kuna ohtrate lahtritega tabelisse lisatud sisu ei ole tihti loetav. Tabeli lisamise asemel saab sisu liigendada teistmoodi.

Näiteks sellise tabeli asemel…

Tüüpiline IAK tabel Tüüpiline tabel vanas õpilase individuaalse arengu kaardis

… saab sama sisu lisada alapealkirjadega liigendatud kujul:

Alternatiiv IAK tabelile