Õpilase dokumendid

(Endise nimega “arengukaardid”)

Stuudiumis saab hoida, täita ja valitud kasutajatega jagada erinevaid õpilaste dokumente, sh:

Õpilase dokumendi täitmiseks on vaja esmalt luua vastava nimega mall ja siis selle põhjal avada õpilase dokument. Mallid ehk dokumentide tüübid lisab kooli administraator.

Vaikimisi ja enne täiendavate õiguste jagamist on loodud dokumendid näha vaid dokumendi loojale.1. Mallid

Dokumentide täitmiseks peab administraatoriõigustega (või “Dokumentide administraator” lisaõigusega) kasutaja esmalt looma dokumentide mallid (põhjad, mida õpetajad, tugi- või sotsiaaltöötajad hiljem täitma hakkavad).

Iga erineva dokumendi tüübi jaoks on vaja ainult ühte malli — iga lapse jaoks ei pea looma eraldi malli.

Mallide loomiseks või muutmiseks mine lehele: Halda → Õppetöö: Õpilaste dokumendidLoo/muuda dokumentide malle

Malli muutmise vaade ehk dokumendi blanketi loomine:

Dokumendi malli muutmise vaade

Mall on täitmata blankett. Iga erineva olulisema alajaotuse (IAK 1. tasand, IAK 2. tasand, individuaalne õppekava, jne jne) jaoks loo eraldi mallid — hiljem saavad nende mallide alusel dokumente täita erinevad inimesed, ja iga õpilase jaoks saab avada vaid vajalikud dokumendid/alajaotused.

Ühe malli põhjal saab õpilasele luua mitu erinevat dokumenti — näiteks individuaalse õppekava rakendamise jaoks on vaja luua vaid üks mall, mille alusel saab luua õpilasele eraldi dokumendid iga õppeaine kohta.

Näiteks: kui lood malli “IÕK: rakendamine”, saab õpilasele selle malli alusel luua eraldi dokumendid: 1) “IÕK: rakendamine — füüsika”, 2) “IÕK: rakendamine — keemia”, 3) “IÕK: rakendamine — eesti keel”

Mall on vaikimisi “mustand” staatuses — selle alusel õpilase dokumente veel täita ei saa. Kui mall on märgitud “valmis” seisu saavad õpetajad malli alusel õpilastele dokumente koostada.

Ligipääsuõiguste jagamine õpetajate gruppidega

Et malli alusel loodud dokumenti saaks jagada kõikide õpilase aineõpetajate-klassijuhatajatega korraga, saab malli lehel sisse lülitada õiguste jagamise kasutajagruppide kaupa.

NB! Ligipääsuõiguste jagamist gruppide kaupa tohib kasutada vaid vähem tundlike dokumendi tüüpide puhul (näiteks individuaalne õppekava), aga mitte näiteks terviseandmeid sisaldavate dokumentidega (individuaalse arengu kaart).

Tundlike andmetega dokumente võib jagada teiste kasutajatega ainult nimeliselt, veendudes et iga lisatud inimene tohib näha kogu dokumendi sisu.


2. Dokumendi täitmine ja ligipääsuõigused

Dokumendi saab avada õpilase klassijuhataja, “Dokumentide administraator” lisaõigusega kasutaja, või täielike admin-õigustega kasutaja. Seejärel saab dokumendi täitjaks või vaatajaks lisada ka teisi inimesi. (Näiteks: dokumendi avab klassijuhataja, ja lisab sinna abi-klassijuhataja ning tugitöötajad.)

Dokumendi loomiseks:

 • ava lapse profiil
 • paremas servas on nupp Dokumendid
 • avaneb leht, kus on näha juba avatud dokumendid, ja menüü uute dokumentide loomiseks (kui sul on õigus seda teha).

 • dokumendi loomisel on näha administraatori loodud mall, mida saab täitma hakata.

  Kui dokument ei ole seotud konkreetse õppeaastaga, võid “õppeaasta” valimata jätta. Õppeaasta-spetsiifiliste dokumentide puhul vali ka õppeaasta, mille kohta dokument kehtib.

 • Kui dokumenti hakkab täitma keegi teine, salvesta lahti olev dokument, ning lisa sinna seejärel "Määra ligipääsuõiguseid" nupust teised täitjad või vaatajad.

  Dokumendi sisu näevad vaid need kasutajad, kes on ligipääsuõiguste lehe kaudu dokumendi juurde lisatud. Muuhulgas tähendab see, et ka admin-õigustega kasutajad ei saa vaikimisi kõiki dokumente vaadata.

  Sõltuvalt dokumendi tüübist saad ligipääsuõigusi jagada ka õpetajate gruppidele, mitte vaid nimeliselt. Andes ligipääsu õpilase klassijuhatajatele või aineõpetajatele näevad dokumenti kõik õpilase klassijuhatajad ja/või õpetajad, kellel on õpilasega mõni päevik.

  Individuaalse õppekava dokumenti saab jagada ka vaid konkreetsete õppeainete õpetajatega — st kui valid õppeaine “füüsika”, näeb dokumenti vaid õpilase füüsikaõpetaja, mitte kõik aineõpetajad.

  Kui individuaalse õppekava dokument on jagatud õppeaine õpetajatega, näevad õpilase selle õppeaine õpetajad oma päevikus õpilase nime juures “IÕK” märget (nupul klõpsates avaneb IÕK dokument):

  IÕK märge päevikus õpilase nime juures


3. Dokumendi vaatamine

Lapsevanem näeb dokumente (vaid siis, kui talle on eraldi vastav ligipääs antud) lapse profiili lehelt — sinna ilmub sellisel juhul nupp Dokumendid.

Õpetajad näevad dokumente kas lapse profiili kaudu või valides õpetaja esilehelt (“Päevikud” leht) “Muud asjad” alajaotusest Õpilaste dokumendid.

Dokumendi muudatuste logi

Muudatuste logi nupul klõpsates näeb dokumendi muudatuste ajalugu. Dokumendi haldajad näevad kõiki tehtud muudatusi; dokumendi muutmis/vaatamisõigustega inimesed näevad vaid muudatusi, mis on tehtud pärast seda, kui nad dokumendi esimest korda avasid.


Dokumentide formaatimisest

Dokumentidesse ei saa lisada sisu tabeliformaadis, kuna ohtrate lahtritega tabelisse lisatud sisu ei ole tihti loetav. Tabeli lisamise asemel saab sisu liigendada teistmoodi.

Näiteks sellise tabeli asemel…

Tabel IAK-s

… lisa sama sisu alapealkirjadega liigendatud kujul:

Alternatiiv IAK tabelile