E-tunnistus

Õpilased saavad Stuudiumis vaadata enda tunnistust, ning seda soovi korral unikaalset linki kasutades teiste koolidega jagada.

Koolile: õpilased näevad alati vaikimisi seadetega e-tunnistust; lisaks saab kool välja anda ametlikke e-tunnistusi. Loe lähemalt.


Õpilasele: e-tunnistuse vaatamine

e-tunnistuse vaatamise nupp E-tunnistuse nupp on õpilase esilehel “Veel” menüüs

e-tunnistuse näidis E-tunnistuse vaade õpilasele

Õpilasele: e-tunnistuse jagamine

Õpilane (või lapsevanem) saab tunnistust ka teiste koolide või inimestega jagada; “Jaga e-tunnistust” nupul vajutades luuakse unikaalne link, mille saab saata teisele koolile. Tunnistuse lingid on kujul https://tunnistus.stuudium.com/abc/def-ghi-jkl

e-tunnistuse lingi jagamine Vaade pärast lingi loomist

Avalik tunnistuse link avaneb kõikidele (ka inimestele, kes pole Stuudiumi kasutajad) ja näitab alati aktuaalset hinnete seisu (näha on kõik õpetajate poolt praeguseks ajahetkeks lisatud hinded). Avalikud lingid aeguvad 6 kuud pärast lingi loomist.

Noorema kui 14-aastase õpilase tunnistusele saab avaliku lingi luua vaid lapsevanem.

Avalikke linke saab vajadusel luua mitu. Lingid näitavad sama tunnistust, aga aeguvad erinevatel aegadel.