Juhend koolile: e-tunnistuste välja andmine

E-tunnistus on kooli (ehk administraatori või klassijuhataja) poolt valitud sisuga tunnistus, mida õpilane ja lapsevanem saavad vaadata otse Stuudiumis.

Lisaks kooli poolt välja antavale e-tunnistusele saab õpilane alati vaadata ka vaikimisi sisuga e-tunnistust. Loe õpilase e-tunnistuse kohta.

E-tunnistuse vaade õpilasele ja lapsevanemale

Välja antava e-tunnistuse sisu saab seadistada samamoodi, nagu pabertunnistusi — kool saab määrata, kas tunnistusel on näha: • hinded • kommentaarid • puudumised • eksamid • käitumis/hoolsushinded • õppenõukogu otsused • kiitused/märkused • sõnalise hindamise kogumikud • (või mitmed muud valikud).

Välja antud tunnistus kasutab kooli poolt määratud seadeid, aga kajastab alati aktuaalset hinnete seisu — st näha on ka hinded, mis on lisatud/muudetud pärast tunnistuse välja andmist.

Õpilase/lapsevanema vaates ei ole e-tunnistusel pitsatit ega allkirju.

(Näiteks: kui eemaldad tunnistuse seadetest käitumishinnete näitamise, siis välja antud tunnistusel käitumishindeid ei ole. Kui matemaatikaõpetaja lisab matemaatika aastahinde alles pärast e-tunnistuse salvestamist, ilmub see automaatselt ka e-tunnistusele.)

E-tunnistuste välja andmine (ja printimine)

 1. ava tunnistuste leht

  administraatorile: Halda › Printimine › Tunnistused
  klassijuhatajale: Klassid › [Klass] › Tunnistused

 2. vali linnukestega sisu, mida tunnistusel näidata
 3. klõpsa “Anna välja e-tunnistused”
 4. vali õpilased, kellele tahad tunnistused välja anda

  Kui õpilasele on juba tunnistus välja antud, kirjutab uue tunnistuse välja andmine üle eelmise tunnistuse seaded.

 5. “Salvesta tunnistused”

Pärast tunnistuste salvestamist saad tunnistused ka välja printida. Tunnistusi printida võid ka hiljem — välja antud tunnistused leiad hiljem tunnistuste lehel “Vaata välja antud e-tunnistusi” klõpsates.

Tunnistusi saab välja printida ükshaaval või korraga.

Tunnistuse välja andmise kohta ilmub õpilase/lapsevanema esilehele ka teavitus (“Välja antud e-tunnistus”), kus klõpsates avaneb tunnistus.