Stuudiumi API


Stuudiumi APIt saad kasutada oma (kooli- või õppetööga seotud) rakenduses inimeste autentimiseks, ja teatud andmete pärimiseks.

API kasutamiseks on vaja rakendus eelnevalt registreerida. Selleks kirjuta aadressil info@stuudium.com ja kirjelda täpsemalt, mis eesmärgil ja milliseid API funktsionaalsusi kasutada soovid.

Heakskiidu korral saad seejärel kasutamiseks CLIENT_ID ja CLIENT_SECRET võtmed.

Üldnõuded & tingimused

 • Kasutajale peab olema selge rakenduse tegelik autor, ja et rakenduse arendajaks ei ole Stuudium. Rakenduse nimes ega logos ei tohi kasutada Stuudiumi nime ega logo.

 • Sinu rakendus ei tohi kasutajalt otse küsida tema Stuudiumi kasutajanime / salasõna. Kasutaja tuvastamine toimub läbi Stuudiumi veebilehe. Rakendusel ei ole lubatud sisselogimise käigus talletada kasutaja parooli.

 • Kui sinu rakendus edastab kasutaja isikuandmeid (sealhulgas kontaktandmeid) kolmandatele osapooltele — sealhulgas analüütika kogumise eesmärgil — peab selleks olema kasutaja selge nõusolek. (Näiteks ei tohi rakendus kasutaja isikuandmeid (sh kontaktandmeid) kasutaja nõusolekut saamata kellelegi teisele edastada.)

  • Kasutajal peab olema võimalus nõusolekut mitte anda ja andmete jagamisest keelduda.
  • Selge nõusoleku stiilinäide: “Kas lubad edastada oma [mis andmed?] kolmandale osapoolele [kes?], eesmärgil [eesmärk]”
  • Nõusolekut andmete edastamiseks kolmandatele osapooltele ei ole lubatud küsida üldisel “Jah, nõustun privaatsustingimustega“ või “Lehte kasutades nõustud tingimustega” viisil.
 • Kui tegu on veebirakendusega, peab läbivalt (st: mitte vaid sisselogimislehel) olema kasutuses turvaline https ühendus.

 • Registreerimisel saadud CLIENT_SECRET võti tuleb hoida salajas; võtit tohib kasutada vaid registreeritud rakendus.