Uute õpilaste vanade hinnete kandmine Stuudiumisse

Pärast õpilase lisamist Stuudiumisse ja tema uude klassi, tuleb teha järgmist:

  • Ava õpilase profiilist “Õppenõukogu otsused” leht (link profiilis paremas tulbas)
  • Lisa igale eelnevale aastale otsus “Lõpetas klassi” (otsuste kuupäevade-numbrite sisestamine pole kohustuslik); märgi otsuse juurde kindlasti õige klass.

    Ehk: kui õpilane tuli 4. klassi, siis eelmisel aastal lõpetas ta 3. klassi, üle-eelmisel aastal 2. klassi, jne. Samamoodi saab sisestada õiged õppeaastad-klassid juhul, kui õpilane on mõne varasema aasta vahele jätnud või klassi korranud.

  • Loo õpilase jaoks eraldi päevikud, kuhu vanad hinded sisse kanda; selleks ava “Loo uus päevik” leht, vali õige õppeaasta, õige õppeaine, ja lisa päevikusse vaid uus õpilane. Päeviku lisanimeks võid lisada lühikese selgituse stiilis “Hinded XYZ koolist” või “hinnete üle kandmine”

  • Lisa päevikusse õpilase kursuse, trimestri, veerandi, aasta ja/või kooliastmehinded.

Kui õpilane õppis eelmises koolis ainet, mida Stuudiumis veel pole, tuleb enne päeviku loomist uus õppeaine lisada Halda → Ainete muutmine lehe kaudu.