Uute õpilaste vanade hinnete kandmine Stuudiumisse

Pärast õpilase lisamist Stuudiumisse ja tema uude klassi, tuleb teha järgmist:

  • mine õpilase uue klassi õppenõukogu otsustesse (Klassid > Klass > Muu - õppenõukogu otsused)
  • ava eelnev(ad) õppeaasta(d)
  • lisa õpilase antud õppeaasta otsuseks "Lõpetas" (muud infot pole vaja sisestada). See on vajalik, et Stuudium teaks, mis klassis õpilane nendel aastatel käis.
  • ava Halda > kõik päevikud, vali õppeaasta
  • ava ainepäevikud, millesse on vaja õpilase hinded lisada, ning sisesta sinna uue õpilase veerandi- või kursusehinded ning aasta- või koondhinded.

Kui õpilast varasema aasta päevikus ei leidu...

  • Kui tegu on rühmapäevikuga, siis uus õpilane automaatselt sinna ei ilmu. Siis tuleb muuta päeviku seadeid ja õpilane päevikusse lisada.
  • Kui õpilane õpib paralleelis, mida eelmisel aastal polnud, siis ei lisata teda automaatselt mõne muu klassi päevikusse. Sel puhul tuleb möödunud õppeaastasse luua vastav päevik – näiteks üheainsa õpilasega – kuhu saab hinded sisse kanda.

Õpilane õppis eelmises koolis ainet, mida meil ei ole?

Võõras õppeaine tulebki lihtsalt Halda > Ainete muutmine kaudu lisada. Seejärel saab vastavasse õppeaastasse luua vajaliku päeviku ning lisada hinded.