Stuudiumi jututoad

Päeviku jututoad | Klassi jututoad ↓


Päeviku jututuba

Stuudiumi jututuba on päevikuga seotud vestluskeskkond, kus saavad omavahel rääkida kõik päeviku õpilased ja õpetaja (keegi teine jututoa sisu ei näe).

Jututuba on lihtne võimalus õpilastega ühenduses olla, ja näiteks virtuaaltunni ajal infot vahetada või küsimustele vastata.

Päevikuga seotud jututoa saab luua õpetaja. Seejärel näevad õpilased jututuba oma esilehel.

Vestlus päeviku jututoas

Õpetaja saab jututoa aktiveerida päevikus olevast “Jututuba” nupust:

Aktiivsed jututoad on õpilastele näha esilehel:

Õpetaja saab jututoa ka lukustada. Lukustatud jututuppa ei saa uusi sõnumeid saata.


Klassi jututuba

Klassi jututuba on ühe klassiga seotud vestluskeskkond, kus saavad omavahel rääkida kõik ühe klassi õpilased/lapsevanemad ja klassijuhataja (keegi teine jututoa sisu ei näe).

Klassi jututubasid on kahte liiki:

  • Klassi (õpilaste) jututuba — seda näevad ainult õpilased ja klassijuhataja
  • Klassi lapsevanemate jututuba — seda näevad ainult klassi lapsevanemad ja klassijuhataja

Klassiga seotud jututoa saab luua klassijuhataja. Seejärel näevad õpilased/lapsevanemad jututuba oma esilehel ja Klassid[Klassi nimi] lehel.

Klassijuhataja saab klassi jututoa avada kas klassi lehelt:

… või õpetaja esilehelt, klassi blokist: