← tagasi sisukorda

Suhtlus — asendused

(Üldise kasutusjuhendi leiad siit.)


Puudumiste-asenduste märkimisel saab märkida ka asenduse tasustamise määra (100%, 50% või 0).

Selle alusel arvutatakse automaatselt asenduste kokkuvõttes asendatud tundide arvu.

Kui asenduse määraks on märgitud 50%, siis tähendab see, et 2-tunnine asendus kajastub kokkuvõttes 1 tunnina (2×50% = 1).