Suhtlus: õpetajate puudumised ja asendused

(Vaata ka: Suhtluse üldine kirjeldus)


Kalendri kaudu saab märkida puuduvaid õpetajaid ja nende asendajaid. Automaatselt moodustatakse kuude kaupa nimekiri puudunud õpetajatest, nende puudutud tundide arvust, asendajatest ja asendatud tundidest.

Puudumise lisamiseks klõpsa kalendris kuupäeva juures “Lisa” → “Puudumine” ja sisesta puudumise aeg ja põhjus.

Puudumist lisades saad märkida ka “automaatvastuse” — sinna lisatud lühike kommentaar on näha inimestele, kes sulle puudumise jooksul individuaalse sõnumi saadavad.

Puudumise saad lisada kas koos asendajate infoga (aga asendajate lisamine ei ole kohustuslik). Kohe asendajate lisamiseks klõpsa puudumise vormis “Salvesta ja muuda asendusi”. Asendajate märkimise vormis saad igale oma päevikule lisada ühe või mitu asendajat, märkida millal asendus toimub (kui puudumine on pikem kui üks päev), ja mitu tundi asendada vaja on.

Asendustunde saad sisse kanda nii palju, kui vaja (uusi ridu saab lisada nupust “Lisa veel üks asendus”). See tähendab, et puudumine on vaja lisada ühe korra, ja seejärel saab puudumise juurde lisada kõikide kuupäevade ja kõikide päevikute kõik asendajad.

Juba lisatud puudumise/asenduste muutmiseks ava puudumine kalendri kaudu ja klõpsa “muuda”.

Asendusõpetajad lisatakse asenduse ajaks automaatselt valitud päevikusse (ja eemaldatakse päevikust pärast asenduse lõppu).

Õpilased (ja nende vanemad) näevad puudumisi-asendusi enda päevikute kohta — näiteks, kui õpetaja on märgitud puuduma “5. klassi matemaatika” päevikust, näevad selle päeviku õpilased, et õpetaja puudub, kes on asendaja, ning asenduse juurde lisatud “Info õpilastele” teksti.


Puudumiste-asenduste märkimisel saab märkida ka asenduse tasustamise määra (100%, 50% või 0).

Selle alusel arvutatakse automaatselt asenduste kokkuvõttes asendatud tundide arvu.

Kui asenduse määraks on märgitud 50%, siis tähendab see, et 2-tunnine asendus kajastub kokkuvõttes 1 tunnina (2×50% = 1).

Tavaliselt kasutatakse asenduse määra märkimist juhul, kui asendav õpetaja teeb asendustunni koos oma tunniplaanijärgse tunniga, ja saab seetõttu asenduse eest tasu 1/2 ulatuses.