Uue õppeaasta alustamine

Õppeaastat saab vahetada augusti lõpus Halda → Uue õppeaasta alustamine lehelt.

Enne õppeaasta vahetamist veendu, et kõikidele õpilastele on lisatud kõik vastu võetud õppenõukogu otsused. (Kui mõnel õpilasel otsust pole, ei pea talle muidugi midagi lisama.)

Enne õppeaasta vahetamist vaata ka juhendit Suhtluse gruppide haldamise lehel: toimingud suhtlusgruppidega õppeaasta vahetamise ajal.


Õppeaasta vahetamisel toimub järgnev

 • Kõik õpilased, kellel on positiivne õppenõukogu otsus, liigutatakse järgmisesse klassi.

 • Õpilased, kellel on negatiivne ÕN otsus, jäetakse klassi kordama.

 • Õpilased, kellel pole ühtegi otsust, jäetakse samasse klassi kus nad on. St. et kui lisad enne õppeaasta vahetamist uusi õpilasi, siis nende klassi ei vahetata.

 • Luuakse klassid uute alustavate õpilaste jaoks.

 • Kõik eelmise aasta päevikud jäävad lõppenud õppeaastasse, ja õpetajatel on ees uus "tühi" leht.

 • Vilistlased (9 klassiga koolis 9. klassi lõpetajad, 12 klassiga koolis 12. klassi lõpetajad) liiguvad automaatselt lõpetanud lendude hulka. Vilistlaste kontodega ei pea midagi täiendavat tegema.


Pärast uue õppeaasta alustamist

 • sisesta veerandite/trimestrite/perioodide algus- ja lõpukuupäevad
 • lisa uued õpilased
 • eemalda õppeaasta lõpuga koolist lahkunud õpilaste profiilist klass (“Muuda profiili” → “Klass” → “eemalda õpilane klassist” → Salvesta)
  • NB! Vilistlased (9 klassiga koolis 9. klassi lõpetajad, 12 klassiga koolis 12. klassi lõpetajad) liiguvad automaatselt lõpetanud lendude hulka. Vilistlaste kontodega ei pea midagi täiendavat tegema.
  • Ülalkirjeldatud “eemalda õpilane klassist” samm on vajalik vaid siis, kui õpilane lahkub enne kooli lõpetamist.
 • muuda vajadusel olemasolevate õpilaste klassi (nt kui laps liigub paralleelide vahel). NB! Seda tuleb teha enne, kui õpetajad hakkavad päevikuid looma.
 • kui kõik ettevalmistused on tehtud, luba õpetajatele päevikute loomine (seda saab teha administraator päeviku loomise lehel).