Individuaalõpetaja moodul

Kui sinu koolis on aktiivne individuaalõpetaja moodul, saad lisada õpetajate külge õpilasi. Seejärel on õpetajal ligipääs lisatud õpilaste andmetele (hinded, tagasiside, puudumised, kodutööd).

Kasuta individuaalõpetaja rolli selleks, et:

  • siduda mentoriga tema õpilased ehk moodustada mentorrühmad
  • anda tugitöötajatele ligipääs vaid nende õpilaste andmetele, kellega tugitöötajad otseselt tegelevad (üldiste vaatlejaõiguste asemel).

Kui kasutasid varem tugitöötajate ja õpilaste sidumiseks lapse/lapsevanema valikut, eemalda tugitöötajatelt nende “lapsed” ja lisa samad õpilased individuaalõpetaja moodulit kasutades.

Õpetajale/tugitöötajale saad lisada õpilasi õpetaja profiili kaudu:

Õpetaja näeb oma profiili lisatud õpilasi esilehel ehk “Päevikud” lehel: