Individuaalõpetaja moodul

Kui sinu koolis on aktiivne individuaalõpetaja moodul, saad lisada õpetajate külge õpilasi. Seejärel on õpetajal ligipääs lisatud õpilaste andmetele (hinded, tagasiside, puudumised, kodutööd).

Kasuta individuaalõpetaja rolli selleks, et anda tugitöötajatele ligipääs vaid nende õpilaste andmetele, kellega tugitöötajad otseselt tegelevad (üldiste vaatlejaõiguste asemel).

Kui kasutasid varem tugitöötajate ja õpilaste sidumiseks lapse/lapsevanema valikut, eemalda tugitöötajatelt nende “lapsed” ja lisa samad õpilased individuaalõpetaja moodulit kasutades.

Õpetajale/tugitöötajale saad lisada õpilasi õpetaja profiili kaudu:

Õpetaja näeb oma profiili lisatud õpilasi esilehel ehk “Päevikud” lehel: