Nõusolekute küsimine

Stuudiumit saab kasutada vanematelt erinevate nõusolekute küsimiseks, ning nende nõusolekute haldamiseks.

Näiteks on võimalik küsida nõusolekut õppijate piltide avaldamiseks kooli meediakanalites, või õppijate avalikuks tunnustamiseks.

Nõusolekuid saab küsida Stuudiumi registreerimismoodulis (loe siit täpsemalt registreerimiste kohta).

Administraator saab registreerimist luues valida registreerimise tüübiks “nõusolekute kogumine”:

Ühe kogumiku alla saab koondada mitu erinevat (sama laadi) nõusolekut (näiteks: nimeline tunnustamine veebilehel & piltide avaldamine)

Registreerimise osalejateks tuleks valida reeglina lapsevanemad (kes registreerivad enda lapse nimel). Kui koolis on ka täisealisi õppijaid, saab nemad lisada kas eraldi nimeliselt, või (kui terve klass on täisealised) klassi kaupa.

Klassides, kus nõusoleku annab lapsevanem, vali klass “Lapsevanem registreerib õpilase” tulbast.

Klassides, kus (täisealised) õpilased annavad nõusoleku enda kohta, vali klass “Õpilased registreerivad ennast” tulbast.

Lapsevanemad saavad nõusoleku anda (või mitte anda) iga lapse kohta eraldi:

Registreerimise tulemusena tekib koolile nimekiri õpilastest, kes (ehk kelle lapsevanemad) on nõus andmete kasutamisega kooli poolt valitud moel. Kuna vanematel peab säilima ka õigus antud nõusolek tagasi võtta, tuleks kogumik hoida avatuna terve õppeaasta vältel.

Soovi korral võib valikutesse lisada ka mitte-lubamise - see võimaldab koolil kohe ka teada saada, milliste õppijate vanemad ei luba enda laste piltide või muu taolise avaldamist.