Õpilaste importimine tabelist

“Tavaline” tabeli formaat, ainult õpilased (või lapsevanemad või õpetajad)

Tabeli näidis


“Koos lapsevanematega” tabeli formaat

(Tabelis on vaheldumisi õpilaste ja nende õpilaste vanemate read. Õpilaste real peab olema täidetud “klass” lahter, lapsevanematel peab klassi lahter olema tühi.)

Klassi lahtrisse lisa täpne klass koos paralleelklassi tähisega (kui koolis on paralleelklassid). Näiteks lisa sellisel juhul klassiks “1a", “1b“, jne.

Enne impordi lõpule viimist veendu eelvaates, et kõik õpilased-vanemad on õigesti kategoriseeritud, ees- ja perekonnanimed pole vahetuses ja kontaktandmed on õiged.

Tabeli näidis