Õpilase klassi vahetamine

Kui administraator liigutab õpilast ühest paralleelist teise, juhtub järgnev (näites liigub õpilane 5A klassist 5B klassi):

  • õpilane eemaldatakse 5A klassi päevikutest, kus oli liikmeteks valitud kogu klass — st õpilane muutub mitteaktiivseks ja liigub nimekirja lõppu, nagu ka niisama õpilase veerandi keskel päevikust ära võtmisel).
  • õpilase rühma-päevikutesse (nt 5A inglise keele rühm, kus oli 6 õpilast) jääb õpilane alles. Päeviku tähis muutub “5A inglise keel”-st “5A+5B inglise keel”-ks.
  • õpilane lisatakse uue klassi (5B) kogu-klassi-päevikutesse.
  • õpilase jooksvad tunnid ja hinded uude päevikusse kaasa ei liigu, küll aga näeb uue klassi õpetaja veerandihinnet välja pannes õpilase jooksvaid hindeid eelmisest ehk 5A päevikust.