Kokkuvõtva hinde/kommentaari mustand

Kokkuvõtvad õppeperioodi (veerand, trimester, poolaasta, periood, kursus) hinded saab nüüd lisada ka mustandina. Niimoodi saab hindeid-kommentaare sisestada pikema aja jooksul, ja need siis valmimisel õpilastele ja vanematele avaldada.

NB! Mustandi staatus on mõeldud kasutamiseks poolikute sissekannete ajutiseks peitmiseks, mitte juba välja pandud lõplikute hinnete “ajatamiseks”.

Mustandi staatuses tunni hinded ja kommentaarid on näha vaid õpetajatele samas päevikus, kuhu need lisatud on. Info ei ole näha õpilasele/lapsevanematele, tunnistustel ega aruannetes.

Mustandi staatuses tunni hinnete/kommentaaride muudatuste ajalugu on pärast hinnete avaldamist õpilastele/lapsevanematele näha tagasiulatuvalt samamoodi, nagu tavaliste tundide hinnete muudatuste puhul.

Kui info on sisestatud, muuda tund avalikuks.


Kiirülevaade: