Lingid Stuudiumi menüüs

≡ menüüsse saab lisada linke, mis viitavad • kooli kodulehele • tunniplaanile • söökla menüüle või • kooli raamatukogu kataloogi.

Linkide lisamiseks kirjuta Abisse. Lisada saab linke, mis ajas ei muutu — näiteks tunniplaani lisamiseks peab see asuma püsival aadressil (nt kool.edu.ee/tunniplaan), ja mitte igal tunniplaani uuendamisel muutuval aadressil (…/tunniplaan/2022-detsember-3.pdf)