Loovtöö ja uurimistöö teema, tagasiside ja hinde sisse kandmine

Loovtöösid võid kanda olemasolevasse ainepäevikusse (nt 8a matemaatika), või võid nende jaoks luua eraldi päeviku (kui administraator on loonud nimekirja vastava aine, nt "Loovtöö" või "Uurimistöö").

  • ava ainepäevik, kuhu soovid loovtööd või uurimistööd kanda
  • klõpsa menüüs "Eksamid jm" valikul
  • klõpsa avaneval "Loovtöö" või "Uurimistöö" valikul Loovtöö sisestamine
  • vali õpilase nime juures olevast rippmenüüst "Loovtöö", "Uurimistöö" või "Praktiline töö"
  • sisesta hinne (ei ole kohustuslik)
  • sisesta töö teema ja tagasiside (tagasiside lisamine ei ole kohustuslik) Loovtöö teema sisestamine

Samal viisil saad sisse kanda ka olümpiaadide ja võistluste tulemusi — vali rippmenüüst "olümpiaad", sisesta õpilase tulemus (nt. "Vabariikliku vooru 1. koht") ja kuupäev.

NB! Lisa töö teema välja ainult täpne töö teema. See info lisatakse hiljem EHISesse (Eesti Hariduse Infosüsteem) ja õpilase lõputunnistusele.

NB! Ära lisa loovtöö hinnet jooksvate hinnete ega kokkuvõtva (veerandi-, trimestri-, kursuse-, aasta- või kooliastmehindena.)