Ainekavad ja töökavad

Stuudiumis saavad õpetajad täita ainekavasid ja töökavasid.

  • Ainekava lisamiseks on õpetajal tema esilehel "Muud asjad" jaotuse all link "Töökavad & ainekavad"
  • Õpetaja saab ainekava kirjutada otse Stuudiumisse, või lisada olemasoleva ainekava faili(de)na
  • Vaikimisi on loodud ainekava "mustandi" staatuses, mis tähendab, et seda näeb vaid õpetaja ise
  • Kui ainekava on valmis, saab õpetaja selle esitada. Esitatud ainekavasid näeb kooli juhtkond, kes saavad sellele lisada kommentaare ja/või ainekava vastu võetuks märkida.

  • Vastu võetud ainekavad on näha õpilastele ja lapsevanematele — vastav link ilmub nende klassi infolehele (Klassid > klass).


Töökava on nädala-põhine konkreetne plaan õppeaine tegevuste kohta.

Töökava

Ainekava on kokkuvõttev aine kirjeldus. Võid kirjutada kava otse Stuudiumisse, või üles laadida varem koostatud faili.

Ainekava