← tagasi sisukorda
In EnglishExcusing absences

Puudumiste põhjendamine ja ette teatamine

Stuudiumis saavad lapsevanemad kerge vaevaga õpilase puudumistele põhjendusi esitada. Põhjendusi vaatab üle klassijuhataja, kellel on võimalus neid ka tagasi lükata.

Puudumistest ette teatada saavad nii õpilased kui lapsevanemad. (Puudumisest ette teatamine ei ole sama mis puudumistõendi esitamine.)

Vaata infot:


Lapsevanemale

Lapsevanemana näed õpilase ülevaates kalendrit, kus põhjuseta puudumisi tähistavad punased ruudud ning põhjendatud puudumisi hallid ruudud. Kui klassijuhataja puudumisi põhjendab, kajastuvad need samuti kalendris.

Kalendris päevadel klõpsates saad vaadata, millistest tundidest ning mis põhjusega sinu laps antud päeval puudus. Samuti tekib sulle visuaalne ülevaade sellest, millistel päevadel su laps koolist enim puudub.

Tulevikus olevatele kuupäevadel klõpsates saad klassijuhatajat teavitada tulevastest puudumistest - kui auto hommikul käima ei lähe, või on lapsel planeeritud arsti-visiit, saad selle kohta info edastada just niimoodi.

Mida pean tegema, et saaksin puudumisi põhjendada?

Õpilase ülevaate lehel kalendris päeval klikkides näed õpilase puudumisi ning abiteksti, mis viitab põhjendamise seadistamise lehele. Sinna jõuad ka, kui klikid „Põhjenda puudumisi” pealkirja kõrval hammasrattakese ikoonil. Sellelt lehelt leiad juhised põhjendamise sisse lülitamiseks.

Et saaksid puudumisi põhjendada, pead esmalt oma meiliaadressi kinnitama. Meiliaadressile saadetakse iga nädala lõpus ülevaade nädala jooksul sinu poolt (sinu kontot kasutades) esitatud põhjendustest.

Kuidas puudumisi põhjendada?

Kui klõpsad kalendris päeval, näed lapse sel päeval puudutud tunde. Kui oled põhjendamise sisse lülitanud, näed kuupäeva ning ainetundide kõrval kastikesi. Et puudumist põhjendada, tee ainetundide või kuupäeva ette linnuke ning vali rippmenüüst põhjus. Soovi korral võid põhjust ka täpsustada, aga see ei ole kohustuslik.

Rippmenüüs on enimlevinud põhjused. Kui põhjus tõesti ühtegi kategooriasse ei sobi, peaks selle puudumise põhjendama klassijuhataja.

Kui põhjendad korraga terve päeva (st. teed linnukese kuupäeva, mitte üksikute ainetundide ette), kantakse põhjendus terve päeva peale sisse. See tähendab, et kui aineõpetaja kannab hiljem puudumise tagantjärele sisse, laieneb põhjendus ka sellele tunnile ning sina uuesti põhjendust esitama ei pea.

Pikemad ajaperioodid

Hetkel saad põhjendada vaid ühe päeva korraga - kui laps on puudunud 3 päeva järjest, pead põhjenduse lisama igale päevale eraldi.

Puudumistest ette teatamine

Põhjendada saad vaid juba sisse kantud puudumisi. Küll aga saad klassijuhatajat tulevasest puudumisest ette teavitada. Kui puudmise kuupäev kätte jõuab ja õpetajad puudumised sisse kannavad, saab puudumise kohta lõpliku tõendi esitada.

Mis juhtub, kui olen põhjenduse esitanud?

Puudumine muutub automaatselt põhjendatuks (ilmub roheline „P”; kalendrisse hall ruuduke). Seejärel vaatab klassijuhataja põhjenduse üle ning saab selle lõplikult heaks kiita. Kui klassijuhataja leiab, et põhjendus ei ole sobiv (või on kahtlusi põhjenduse tegeliku esitaja kohta), saab ta selle ka tagasi lükata, mispuhul muutub puudumine taas mittepõhjendatuks. Kalendrisse ilmub siis taas punane ruuduke.

Kahtlustan, et mu laps on ise minu nime alt puudumisi põhjendanud!

Kui kasutate kodus lapsega ühist arvutit, logi ennast alati Stuudiumist välja – siis ei pääse õpilane ligi ka sinu sõnumitele ja muudele andmetele.

Kui arvad, et su laps on ise põhjendusi esitanud, tegutse järgmiselt:

  1. Kui on võimalik, et laps teab su parooli, muuda see kohe ära. Kui lõpetad kellegi teisega jagatud arvutis Stuudiumi kasutamise, logi alati välja!
  2. Teavita sõnumi teel klassijuhatajat ning ütle, millised põhjendused ei pruugi tõele vastata. Klassijuhataja saab põhjendused ise eemaldada.
  3. Soovi korral võid puudumiste põhjendamise võimaluse ise põhjendamise seadistamise lehelt ise välja lülitada.

Õpilasele

Õpilased saavad klassijuhatajat puudumistest ette teavitada. Põhjendusi saavad esitada ainult lapsevanemad.

Kui kooli kodukorra kohaselt tohib täisealine õpilane ise põhjendusi esitada, saab klassijuhataja õpilasele põhjendamise seadistamise lehelt põhjendamise sisse lülitada.

Klassijuhatajale

Esitatud põhjenduste kontrollimine

Kui lapsevanem põhjendab puudumise, märgitakse puudumine automaatselt põhjusega puudumiseks. Puudumiste põhjendamise lehele ilmub sulle lisamise järjekorras nimekiri kõikidest lapsevanemate esitatud põhjendustest. Kontrolli neid põhjendusi regulaarselt ning kui kõik on korras, kiida need heaks.

Kui leiad, et lapsevanema esitatud põhjus ei ole sobiv, võid põhjenduse ka tagasi lükata. Tagasi lükatud põhjendust ei saa uuesti esitada.

Esitatud põhjenduste juures näed ka seda, kas õpilane või lapsevanem on puudumisest Stuudiumi kaudu ette teatanud.

Varem kinnitatud põhjenduse eemaldamine

Juba heaks kiidetud põhjendused kuvatakse koos teiste õpilase puudumistega klassijuhataja puudumiste põhjendamise vaates. Põhjenduse eemaldamine käib samamoodi olenemata sellest, kuidas puudumine põhjendatud on:

  • kliki õpilase nimel juures "näita kõiki puudumisi"
  • leia puudutud tund või kuupäev
  • kliki tunni nimel, et eemaldada põhjendus
  • kinnita eemaldamine

Põhjendamisõiguste haldamine

Klassijuhatajana saad vaadata põhjendamisõiguste haldamise lehte. Sellelt lehelt saad:

  • näha, millised lapsevanemad on võimaluse sisse lülitanud
  • keelata individuaalsetel lapsevanematel puudumiste põhjendamise
  • lubada täisealistel õpilastel enda puudumisi ise põhjendada

Kui lapsevanem esitab korduvalt mittesobivaid põhjuseid (või on alust kahtlustada, et lapsevanema kontot kasutab õpilane ise), siis võid vanemale puudumiste põhjendamise keelata. Siis ei saa lapsevanem võimalust enam ise sisse lülitada. Talle kuvatakse soovitust võtta ühendust klassijuhatajaga, et probleemi arutada.

Administraatorile

Administraator saab vaadata põhjendamisõiguste haldamise lehte kõikide klasside kohta ning lubada-keelata kõikide lapsevanemate puudumiste põhjendamise õigusi.

Tundub, et õpilased kasutavad vanemate kontosid…

Et puudumiste põhjendamine (ja puudumistest ette teatamine) toimiks eesmärgipäraselt, on oluline, et lapsevanemad ei lubaks kodus lastel Stuudiumit kasutada vanema kontoga. Kasutajate aktiivsuse aruandest saab ülevaate klassidest, kus õpilased oma isiklikke kontosid ei kasuta. Lisaks näeb iga klassijuhataja klassi info lehelt seda, kui tihti lapsevanemad ja õpilased sisse logivad — nii saab nimeliselt tuvastada õpilased, kes tõenäoliselt lapsevanematega ühist kontot kasutavad.

Mõistlik on teha kooli poolt vanematele teavitustööd ning selgitada, kui oluline eraldi kontode kasutamine. Kui lapsevanem puudumiste põhjendamise sisse lülitab, selgitab ka Stuudiumis olev abitekst talle, et sellega võtab ta vastutuse oma kontoga tehtud tulevaste toimingute eest.

Probleemsete lapsevanemate puhul võid põhjendamise võimaluse individuaalselt keelata.


Lapsevanemale näha olev puudumiste kalender

Lapsevanema kalender Kalendris on näha kõik puudumised — põhjendatud puudumised hallina, põhjendamata puudumised punasena

Põhjenduse lisamine

Põhjenduse lisamine Põhjendusi saab lisada kalendris klõpsates ja põhjuse valides.

Puudumisest ette teatamine

Puudumisest ette teatamine Puudumisest ette teatamiseks klõpsa kalendris tulevikus oleval kuupäeval

Klassijuhataja vaade

Klassijuhataja põhjenduste vaade Klassijuhataja saab soovi korral ka lapsevanema esitatud põhjenduse kustutada


Kui sa oma küsimusele siit vastust ei leidnud, kirjuta palun Abisse.