In EnglishExcusing absences

Puudumiste põhjendamine ja ette teatamine

Stuudiumis saavad puudumistest ette teatada nii õpilased kui lapsevanemad. Puudumisi saavad põhjendada vaid lapsevanemad.

Kui puudumisest on ette teatanud lapsevanem (või täisealine õpilane), kellel on lubatud ja sisse lülitatud puudumiste põhjendamine, märgitakse õpetajate poolt hiljem sisse kantud puudumised automaatselt põhjendatuks.

Kui puudumisest teatab ette õpilane, või lapsevanem, kellel pole sisse lülitatud puudumiste põhjendamine, on ette teatamine jätkuvalt vaid informatiivse tähendusega — puudumist siis automaatselt põhjendatuks ei märgita.

“Distantsõpe” valikuga ette teatamine puudumisi automaatselt ei põhjenda — kui õpilane osaleb õppetöös distantsilt, ei peaks õpetaja teda puudujaks märkima (ehk siis “puudus” märge tähendab seda, et õpilane ei osalenud õppetöös).


Lapsevanemale

Lapsevanemana näed õpilase ülevaates kalendrit, kus põhjuseta puudumisi tähistavad punased ruudud ning põhjendatud puudumisi rohelised ruudud. Kui klassijuhataja puudumisi põhjendab, kajastuvad need samuti kalendris.

Kalendris päevadel klõpsates saad vaadata, millistest tundidest ning mis põhjusega sinu laps antud päeval puudus.

Tulevikus olevatele kuupäevadel klõpsates saad kooli teavitada tulevastest puudumistest. Kui oled sisse lülitanud ka puudumiste põhjendamise (ja kui koolis on puudumiste põhjendamine lubatud), märgitakse ette teatatud puudumised automaatselt põhjendatuks.

Mida pean tegema, et saaksin puudumisi põhjendada?

Õpilase ülevaate lehel kalendris päeval klikkides näed õpilase puudumisi ning abiteksti, mis viitab põhjendamise seadistamise lehele. Sellelt lehelt leiad juhised põhjendamise sisse lülitamiseks.

Kuidas puudumisi põhjendada?

Kui klõpsad kalendris päeval, näed lapse sel päeval puudutud tunde. Kui oled põhjendamise sisse lülitanud, näed kuupäeva ning ainetundide kõrval kastikesi. Et puudumist põhjendada, tee ainetundide või kuupäeva ette linnuke ning vali rippmenüüst põhjus. Soovi korral võid põhjust ka täpsustada, aga see ei ole kohustuslik.

Kui põhjendad korraga terve päeva (st. teed linnukese kuupäeva, mitte üksikute ainetundide ette), kantakse põhjendus sisse terve päeva kohta. See tähendab, et kui aineõpetaja lisab mõne puudumise tagantjärele, laieneb põhjendus ka sellele tunnile ning sina uuesti põhjendust esitama ei pea.

Pikemad ajaperioodid

Põhjendusi/ette teatamisi saab märkida ühele päevale korraga — kui laps on puudunud näiteks 3 päeva järjest, pead põhjenduse lisama igale päevale eraldi.

Kahtlustan, et mu laps on ise minu nime alt puudumisi põhjendanud!

Kui kasutate kodus lapsega ühist arvutit, logi ennast alati Stuudiumist välja – siis ei pääse õpilane ligi ka sinu sõnumitele ja muudele andmetele.

Kui arvad, et su laps on ise põhjendusi esitanud, tegutse järgmiselt:

  1. Kui on võimalik, et laps teab su parooli, muuda see kohe ära. Kui lõpetad kellegi teisega jagatud arvutis Stuudiumi kasutamise, logi alati välja!
  2. Teavita sõnumi teel klassijuhatajat ning ütle, millised põhjendused ei pruugi tõele vastata. Klassijuhataja saab põhjendused ise eemaldada.

Õpilasele

Õpilased saavad klassijuhatajat puudumistest ette teavitada. Põhjendusi saavad esitada ainult lapsevanemad.

Kui kooli kodukorra kohaselt tohib täisealine õpilane ise põhjendusi esitada, saab klassijuhataja õpilasele põhjendamise sisse lülitada. Seda saab teha lehelt [Klass]Puudumised, statistikaLapsevanemate lisatud põhjendusedMuuda lapsevanemate põhjendamise seadeid

Klassijuhatajale

Esitatud põhjenduste kontrollimine

Kui lapsevanem põhjendab puudumise, märgitakse puudumine automaatselt põhjusega puudumiseks. Puudumiste põhjendamise lehele ilmub sulle lisamise järjekorras nimekiri kõikidest lapsevanemate esitatud põhjendustest. Kontrolli neid põhjendusi regulaarselt ning kui kõik on korras, märgi need üle vaadatuks.

Kui leiad, et lapsevanema esitatud põhjus ei ole sobiv, võid põhjenduse ka kustutada ehk tagasi lükata. Tagasi lükatud põhjendust ei saa uuesti esitada.

Esitatud põhjenduste juures näed ka seda, kas õpilane või lapsevanem on puudumisest Stuudiumi kaudu ette teatanud.

Varem kinnitatud põhjenduse eemaldamine

Juba heaks kiidetud põhjendused kuvatakse koos teiste õpilase puudumistega klassijuhataja puudumiste põhjendamise vaates. Põhjenduse eemaldamine käib samamoodi olenemata sellest, kuidas puudumine põhjendatud on:

  • kliki õpilase nimel juures "näita kõiki puudumisi"
  • leia puudutud tund või kuupäev
  • kliki tunni nimel, et eemaldada põhjendus
  • kinnita eemaldamine

Põhjendamisõiguste haldamine

Klassijuhatajana saad vaadata põhjendamisõiguste haldamise lehte. Sellelt lehelt saad:

  • näha, millised lapsevanemad on võimaluse sisse lülitanud
  • keelata individuaalsetel lapsevanematel puudumiste põhjendamise
  • lubada täisealistel õpilastel enda puudumisi ise põhjendada

Kui lapsevanem esitab korduvalt mittesobivaid põhjuseid (või on alust kahtlustada, et lapsevanema kontot kasutab õpilane ise), siis võid vanemale puudumiste põhjendamise keelata. Siis ei saa lapsevanem võimalust enam ise sisse lülitada.

Administraatorile

Administraator saab vaadata põhjendamisõiguste haldamise lehte kõikide klasside kohta ning lubada-keelata kõikide lapsevanemate puudumiste põhjendamise õigusi.

Tundub, et õpilased kasutavad vanemate kontosid…

Et puudumiste põhjendamine (ja puudumistest ette teatamine) toimiks eesmärgipäraselt, on oluline, et lapsevanemad ei lubaks kodus lastel Stuudiumit kasutada vanema kontoga. Kasutajate aktiivsuse aruandest saab ülevaate klassidest, kus õpilased oma isiklikke kontosid ei kasuta. Lisaks näeb iga klassijuhataja klassi info lehelt seda, kui tihti lapsevanemad ja õpilased sisse logivad — nii saab nimeliselt tuvastada õpilased, kes tõenäoliselt lapsevanematega ühist kontot kasutavad.

Mõistlik on teha kooli poolt vanematele teavitustööd ning selgitada, kui oluline eraldi kontode kasutamine.

Probleemsete lapsevanemate puhul võid põhjendamise võimaluse individuaalselt keelata.


Lapsevanemale näha olev puudumiste kalender

Lapsevanema kalender Kalendris on näha kõik puudumised — põhjendatud puudumised hallina, põhjendamata puudumised punasena

Põhjenduse lisamine

Põhjendusi saab lisada kalendris klõpsates ja põhjuse valides.

Puudumisest ette teatamine

Puudumisest ette teatamiseks klõpsa kalendris tulevikus oleval kuupäeval

Klassijuhataja vaade

Klassijuhataja põhjenduste vaade Klassijuhataja saab soovi korral ka lapsevanema esitatud põhjenduse kustutada


Kui sa oma küsimusele siit vastust ei leidnud, kirjuta palun Abisse.