(Traditsioonilisel) koduõppel olevate õpilaste tähistamine

Õpilaste profiilis on lahter "Koduõppel", kuhu saab lisada märkmeid — näiteks saab sinna lisada koduõppel olemise õppeaasta. (Märkmed saab lisada administraator.)

Kui koduõppel olev õpilane on lisatud päevikusse, on tema nime juures näha “KÕ” märge. (Märge ilmub päevikusse väikese ajalise viivitusega.)

Hiirega “KÕ” märkme kohale liikudes on näha ka profiili lisatud märkmete sisu.


Koduõppel õpilased on vaja päevikusse lisada vaid siis, kui nad peavad päevikus olevat infot (tundide kirjeldused, kodutööd) nägema. Kui koduõppel olev õpilane õppetöös otseselt tavalisel moel ei osale, ei pea teda päevikutesse lisama.