🔐 “Salasõna ajutiselt lubatud” valik profiilis

Kui õpetajal pole tehnilistel põhjustel ajutiselt võimalik ID-kaardi või Smart-IDga sisse logida (näiteks ununes ID-kaart või nutitelefon koju), saab administraator kontol ajutiselt lubada salasõna kasutamise. Tehtud valik kehtib 1 päeva.

“Salasõna ajutiselt lubatud” valik võimaldab kasutajal salasõnaga sisse logida ka siis, kui see on Stuudiumi-üleste seadete tõttu tavaliselt keelatud.

Salasõna ajutine lubamine vähendab konto turvalisust. Enne valiku tegemist veendu, et soovi on avaldanud õpetaja ise — kas isiklikult või näiteks telefonikõne vahendusel.

Õpetaja saab Stuudiumisse sisse logida ka turvavõtit kasutades.

Iga konto jaoks saab lülituse teha vaid piiratud arv kordi kuus, ning piiratud arvule õpetajatele korraga. Lisainfo ja limiidid on näha profiili muutmise lehel, Salasõna ajutiselt lubatud valikul klõpsates.

Administraatoritel ei ole võimalik vaid salasõna kasutades sisse logida.

Kui õpetajale on salasõna ajutise kasutamise erand lisatud, saab õpetaja enda nutitelefoni turvavõtme lisada ja seda edaspidi sisse logimiseks kasutada.