🔐 “Salasõna ajutiselt lubatud” valik profiilis

Kui õpetajal pole tehnilistel põhjustel ajutiselt võimalik ID-kaardi või Smart-IDga sisse logida (näiteks ununes ID-kaart või nutitelefon koju), saab administraator kontol ajutiselt lubada salasõna kasutamise. Tehtud valik kehtib 1 päeva.

“Salasõna ajutiselt lubatud” valik võimaldab kasutajal salasõnaga sisse logida ka siis, kui see on Stuudiumi-üleste seadete tõttu tavaliselt keelatud (näiteks administraatoritel või õpetajatel).

Ajutise loa kehtimise ajal saab salasõnaga sisse logituna vaadata ka andmeid, mis muidu nõuavad ID-kaardi/Smart-IDga tuvastamist.

Salasõna ajutine lubamine vähendab konto turvalisust. Enne valiku tegemist veendu, et soovi on avaldanud õpetaja ise — kas isiklikult või näiteks telefonikõne vahendusel.

Iga konto jaoks saab lülituse teha vaid piiratud arv kordi kuus, ning piiratud arvule õpetajatele korraga. Lisainfo ja limiidid on näha profiili muutmise lehel, Salasõna ajutiselt lubatud valikul klõpsates.