Salasõnaga sisse logimise erandi pikendamine

Kui õpetajal ei ole ID-kaarti ega Smart-ID-d, saab talle võimaldada tavalisest pikemaks ajaperioodiks sisse logimise vaid salasõna kaustades.

  • Kui õpetajal on ID-kaardi PIN koodid on kadunud, aga tal on Mobiil-ID, saab Smart-ID konto luua ka Mobiil-ID abil, ja erandit sel juhul vaja ei ole.
  • ID-kaardiga samal moel toimivad ka Digi-ID, e-residendi Digi-ID või elamisloakaart.

Kui ükski ülalkirjeldatud võimalustest ei toimi, siis pikemaks ajaks salasõna-erandi loomiseks tee nii:

  1. Aktiveeri õpetaja profiilis ajutiselt salasõnaga sisse logimise võimalus
  2. Kirjuta kohe pärast erandi aktiveerimist abisse, lisades lingi õpetaja profiilile
  3. Lisa abi-kirjale selgitus täpsemate asjaolude kohta.

    Näiteks: õpetaja ei saa sisse logimiseks ID-kaarti/Smart-ID-d kasutada, kuna tal pole ühtegi elektroonilist isikut tõendavat dokumenti.

    Lisa info ka selle kohta, millal õpetajale vajalik dokument väljastatakse — kui õpetajal on ID-kaart ootamatult aegunud, siis ligikaudne kuupäev, mil uus kaart valmib (taotlemise hetkest hiljemalt 30 päeva jooksul). ID-kaardi taotluse staatust saab vaadata ka politsei.ee lehel.