← tagasi sisukorda

Jagatud ja reaalajas muudetavad dokumendid Teras

Teras saad lisatud materjali (teksti, faili, …) juures aktiveerida ka uue reaalajas mitme kasutaja poolt muudetava tekstidokumendi.

Vaikimisi on dokument muudetav vaid kursuse juhendajatele (õpilased näevad reaalajas sisu muutumist, aga ei saa ise muudatusi teha), aga linnukese tegemisega on võimalik tekst teha muudetavaks kõikidele õpilastele.

"Dokumenti saavad muuta kõik kursuse liikmed" valik on aktiivne 7 päeva pärast selle aktiveerimist. Ehk siis: kui kursuse juhendaja muudab dokumendi muudetavaks kõikidele õpilastele, siis 7 päeva möödudes on dokument taas muudetav ainult juhendajatele (vajadusel saab muutmise seejärel uuesti aktiveerida).