Registreerimiste korraldamine Stuudiumis

Stuudiumis saab koostada registreerimisi. Registreerimise saab teha kõigeks, kus õpetajad, õpilased ja/või lapsevanemad peavad tegema mingi valiku, või ennast mingile üritusele kirja panema.

Näiteks:

  • valikainetele registreerimine, võõrkeele valiku tegemine
  • arenguvestluse aja valik
  • väljasõidule registreerimine, ja/või väljasõidu koha valiku hääletus (“Kes soovivad sõita Pärnusse? Kes Kõrvemaale?”)
  • õpetajate koolitusele registreerimine (“Kes osalevad? Kes soovib milliseid esinejaid või töötubasid?”)
  • Projektipäevade projekti valik
  • Õpilaskonkursi või võistluse osalejate registreerimine
  • Nõusolekute küsimine (näiteks: õpilaste tunnustamisel nimede/piltide avaldamine); loe siit täpsemalt nõusolekute küsimise kohta.

Registreerimise koostamine

Registreerimise korraldamiseks määra:

  1. Registreerimise nimi, algus- ja lõpuaeg Seaded

  2. Registreerimise valikud (ehk siis: mis variantide vahel registreerujad valima peavad)

  3. Registreerimisel osalejad Osalejad

Registreerimise seadetes saad valida, kas osalejad näevad või ei näe ka teisi registreerunuid ja/või registreerunute arvu. Lisaks saad lubada või keelata mitme valiku tegemise.

Registreerimise valikutele saad määrata ka limiidi — see tähendab, et valiku saavad teha vaid piiratud arv inimesi, seejärel läheb variant lukku.

Registreerimise osalejateks saad valida õpilasi, lapsevanemaid või õpetajaid klasside kaupa, õpilasi päevikute kaupa (“registreeruda saavad kõik valitud päevikus olevad õpilased”), või üksikuid inimesi.

Lisaks saad lasta lapsevanematel registreeruda õpilaste eest — registreerimise sooritab lapsevanem, aga osalejate nimekiri moodustub registreeritud õpilastest. Seda valikut saad kasutada näiteks algklasside puhul, kus õpilased veel ise oma Stuudiumi kontot ei kasuta, aga nende eest on vaja teha mingi valik. Rolli valik registreerimisel