Kooliraamatukogu laenutuste info Stuudiumis

Stuudiumi saab nüüd siduda RIKS raamatukogu-tarkvaraga (webriks.ee), nii et õpilased ja õpetajad näevad oma laenutusi ja laenutuste tähtaegu otse Stuudiumis.

Laenutuste info kuvamise sisse lülitamiseks peab raamatukogu esmalt võtma ühendust RIKSiga aadressil meelis.lilbok@deltmar.ee ja andma oma nõusoleku Stuudiumiga andmete jagamiseks.

Seejärel saab Stuudiumi administraatoriõigustega kasutaja Stuudiumi “Halda → Kooliraamatukogu” lehelt liidestuse sisse lülitada. Selleks on vaja RIKSist saadud raamatukogu võtit.


Stuudiumist saab RIKS-i importida õpilaste ja õpetajate nimekirju.

Selle saad lubada “Halda → Kooliraamatukogu” lehelt “Õpilaste ja õpetajate nimekirjade jagamine RIKSiga” alajaotusest (“Luba andmete jagamine”).

Pärast andmete jagamise lubamist saad kasutajad importida RIKSi kaudu: LugejadEritoimingudIsiku- ja lugejaandmete import Stuudiumist


Õpilased näevad oma saabuva tähtajaga laenutusi esilehel, kodutööde juures; kõik kasutajad (õpilased ja õpetajad) näevad oma laenutusi profiili lehelt. Laenutused ilmuvad Stuudiumisse nähtavale nendele inimestele, kellel on nii RIKSis kui Stuudiumis sisestatud isikukood.


Klassijuhatajad saavad klassi õpilaste laenutuste arvu vaadata klassi lehelt “Laenutused raamatukogust” nupust (KlassidKlass → Muu: Laenutused raamatukogust).

Klassijuhataja näeb vaid välja laenatud teavikute arvu; teavikute nimekirja saab vaadata õpilane ise oma profiilist.


Administraatorid, vaatlejad ja klassijuhatajad näevad õpilase profiilis laenutuste arvu: