Tunnistuste printimine

Stuudiumi printimismooduli kaudu saab väljastada mitmel kujul tunnistusi: “klassikalisi” numbritunnistusi, sõnalise hindamise tunnistusi ning kõikvõimalikke kombineeritud variante.

Tunnistuste printimine

Printimismooduli leiab lehelt Halda > Printimine. Sealt lähenedes saab trükkida tunnistusi tervetele klassidele. Kui on tarvis printida tunnistus vaid ühele õpilasele, siis selleks leiab viida õpilase profiilist.

Tunnistust saab piirata ühele või mitmele õppeperioodile. Tunnistuse päisesse ilmub seejuures vastav märge. Kui ajaperioodid valimata jätta, kogutakse tunnistusele andmeid kogu aasta lõikes.

Vali vasakust servast linnukeste ja rippmenüüde abil, millist tunnistust koostada tahad. Eelvaade uueneb automaatselt.

Kui oled seadistustega rahul, vajuta “Vaata ja prindi tunnistusi”, mispeale genereeritakse brauseris trükitav lehekülg. Kui see on laadimise lõpetanud, kasuta brauseri print-funktsiooni.

Allkirjad ja pitsatid

Stuudiumi poolt on võimalik süsteemis talletada direktori allkirja ning kooli pitsatit – siis ei pea neid käsitsi tunnistustele kirjutama või lööma.

Pitsati ja/või allkirja lisamiseks saada meile vajalikud pildifailid Abi kaudu. Pitsati ja allkirja pildid peavad olema vähemalt 1000px × 1000px suurused läbipaistva või 100% valge taustaga .PNG failid.

Allkirja või pitsati kujutist skaneerides veendu, et skänner on seadistatud kasutama maksimaalset võimalikku kvaliteeti. Kui skänner on seadistatud vaid teksti skaneerimiseks, võivad tulemuseks olevad pildid olla väga madala kvaliteediga ja seega printimiseks sobimatud.

Loodud kujutise taustavärvi kontrollimiseks võid loodud PNG faili pildiredaktoris paigutada suuremale valgele taustale — oluline on, pitsati/allkirja taust ei eristuks kuidagi pildiredaktoris loodud valgest taustast.


Kuidas vältida trükkimisel tekkivaid aadresse lehe all- ja ülaservas?

Need lisab brauser printimise hetkel. Otsi brauseri printimisdialoogist “print headers and footers” või sarnast sõnastust ja lülita see välja.