Perioodide ühendamine päevikus

Perioodõppe puhul on vahel tarvis luua mitut perioodi korraga hõlmavat päevikut, et hindeid saaks välja panna poolaastates või muudes eripärastes perioodides. (Või toimub näiteks näiteks trimestriõppe puhul mõnes aines õpe ühe aastapikkuse “õppeperioodina”, või vaid ühe poolaasta vältel)

Seda saab teha nii:

  • administraatoril on päeviku muutmisel õpetajate nimekirja kohal valik "Seaded — perioodide ühendamine”. Seal klõpsates avaneb selline valikuvõimalus:

Päeviku perioodide ühendamine

  • kui on aine, mis algab 2. perioodil, ja kestab siis kahe tsüklina (perioodides arvestatuna 2+3 ja 3+4), tuleb sealt valida variant, kus on vastavad perioodid koos kuvatud ([1] [23] [45]). Siis näeb õpetaja tunde-hindeid sisse kandes sisuliselt "kahte poolaastat".

  • kogu aasta (ühe pika "perioodina" kestvate) ainetega on samamoodi: tuleb teha valik, kus kõik perioodid on ühendatud — ehk siis [12345].

Ainetega, mis ei lõpe ühegi perioodi lõpus, tuleb käituda järgnevalt:

  • tuleb teha selline valik, mis laseb kõik esimese hindamistsükli tunnid sisse kanda (nt 1.9.2014 - 24.01.2015 kestva aine puhul on see selline, kus on [1+2+3] perioodid koos; sest 24. jaanuar jääb ca 3. perioodi keskele)
  • kui esimene hindamistsükkel on läbi (jaanuaris), tuleb õpetajal (või administraatoril) teha teise hindamistsükli jaoks (see, mis kestab 25. jaanuarist kuni aasta lõpuni) uus päevik, ja seal valida selline perioodide ühendus, kus on koos [345] perioodid; siis saab õpetaja teise tsükli tunnid-hinded kanda sellesse uude päevikusse.