In EnglishCreating journals

Päevikute loomine

Stuudiumis loovad aineõpetajad endale ise vajalikud päevikud. Päevikud saad luua õppeaasta alguses (ehk siis: suvel ei saa sügisel algavaks õppeaastaks päevikuid luua).

Et luua ainepäevik, tegutse järgnevalt:

 1. Klõpsa "Päevikud" lehel "Loo uus päevik" nupule, mis viib sind päeviku lisamise lehele.
 2. Vali rippmenüüst õppeaine.
 3. Soovi korral määra päevikule lühike lisakirjeldus; näiteks "3. rühm". (Aine täisnimeks saab sel puhul "Kehaline kasvatus (3. rühm)"). Tavaliselt kirjeldust lisada vaja ei ole.
 4. Tee linnuke klassi juurde, millele tahad päevikut luua.
 5. Kui tunnis osaleb kogu klass, jäta valituks "Kõik õpilased". Kui tegu on rühma-ainega, klõpsa "Vali õpilased" ja tee soovitud õpilaste nimede ette linnukesed.
 6. Vali õppeperiood. (See valik on näha juhul, kui koolis on paralleelselt kasutusel mitu erinevat õppeperioodi tüüpi, näiteks veerandid ja poolaastad.)
 7. Salvesta. Näed oma "Päevikud" lehte, kus on nüüd äsjaloodud päevik. Klõpsa päeviku nimel, et see avada.

Mitu päevikut ma looma peaksin?

Üks päevik sisaldab õpilasi, kes õpivad samal ajal samas kohas sinu käe all mingit ainet. See tähendab, et kui õpetad kahele vanuseastmele kahes paralleelklassis mingit ainet, teeksid neli päevikut, näiteks:

 • 10a Matemaatika
 • 10b Matemaatika
 • 11a Matemaatika
 • 11b Matemaatika

Kui õpetad õpilaste rühma (nt keeleõpe, kehaline kasvatus jm), tee igale rühmale eraldi päevik – süsteem eristab need järjekorratähisega (I, II, III jne). Soovi korral võid anda päevikule ka lisanimetuse, et päevikuid oleks lihtsam eristada. Ühes päevikus võib olla ka õpilasi rohkem kui ühest klassist. Näiteks:

 • 9a 9b Kehaline kasvatus (1. rühm)
 • 9a 9b Kehaline kasvatus (2. rühm)

Võid luua ka eraldi päeviku vaid ühele õpilasele, näiteks:

 • 5 Eesti keel
 • 5 Eesti keel individuaalõpe (Ants Kask)

Üks päevik kestab läbi kogu õppeaasta. See tähedab seda, et näiteks trimestrite, veerandite, poolaastate või perioodide puhul ilmub uus õppeperiood päevikus automaatselt, eraldi selleks midagi tegema ei pea.

Gümnaasiumis kursusõppe puhul on aga nii, et kui oled kursusehinded välja pannud, saad klõpsata kursuse valikus "järgmine" ning päevikus tuleb ette tühi järgmise kursuse leht, kuhu saab hakata lisama tunde ja hindeid. Uut päevikut looma ei pea.

Õppeaine valimine

Esmalt vali õppeaine, milles päevikut luua. Õppeaineid saab vajadusel nimekirja lisada kooli administraator.

Mõned koolid, kus viiakse läbi kursusõpet, on valinud luua iga kursuse jaoks eraldi nimetusega õppeaine. Kui administraator määrab kõigile ainetele korrektsed koondnimetused, jooksevad kursusehinded niimoodi kooliastmehinde panemise hetkel kenasti kokku. See lahendus on meeldiv lapsevanematele ja õpilastele, sest on selgem, mille eest hindeid pannakse – küll peab õpetaja sel juhul looma iga kursuse alguses uue päeviku.

Klasside ja õpilaste valimine

Kui teed klassi juurde linnukese, lisab Stuudium päevikusse vaikimisi kõik selle klassi õpilased. Kui administraator lisab sellesse klassi õpilasi, lisatakse nad ka automaatselt sinu päevikusse.

Klasside valimine

Kui õpetad rühma-ainet, klõpsa "Vali õpilased" ja tee vastavate õpilaste nimede ette linnukesed.

Päevikus võib olla ka õpilasi mitmest klassist. Kui märgid linnukese mitme klassi ette, võid samamoodi kaasata päevikusse terved klassid või ainult teatud õpilased nendest klassidest. Uue päeviku nimeks saabki siis näiteks "9a 9b 9c Keemia".

Õppeperioodid ja nende grupeerimine

Kooli juhtkond määrab, millistes klassides millised õppeperioodid lubatud on. Kui valid klassid/õpilased, pakub Stuudium sulle vastavaid perioode. Süsteem ei luba luua päevikut õpilastega, kelle õppeperioodid ei sobituks (näiteks 9. ja 10. klassi koondpäevik, kui põhikoolis on trimester- ja gümnaasiumis perioodõpe) – sellisel juhul näed vastavat veateadet ja ebasobiv klass eemaldatakse.

Perioodõppe puhul on võimalik õppeperioode grupeerida. Selleks pead esmalt päeviku salvestama. Seejärel ava loodud päevik ja klõpsa "Päeviku seaded", et näha päeviku seadeid. Nüüd leiad hindamistsükli järelt nupu "Seaded > perioodide ühendamine". Loe perioodide ühendamise kohta pikemalt.

Päeviku õpetaja(d)

Päevikul võib olla piiramatu arv õpetajaid. Vaikimisi oled päeviku õpetajaks sina.

Klassijuhatajad näevad oma klassi õpilaste päevikuid automaatselt — klassijuhatajaid ei pea eraldi päeviku õpetajateks lisama.

Kui soovid anda teisele õpetajale ligipääsu päevikule, klõpsa "vali õpetajad" ja tee õige inimese nime ette linnuke. Seda võid teha ka suvalisel hetkel õppeaasta jooksul.

Kui oled ennast Stuudiumi kalendris puudujaks märkinud ning sulle on määratud asendaja, saab see õpetaja vastavale päevikule ligipääsu automaatselt – sina selleks mingeid muudatusi tegema ei pea.