In English

Stuudium

← tagasi sisukorda

Arengukaardid

Stuudiumis saab hoida, täita ja valitud kasutajatega jagada erinevaid arengukaarte, sh:

 • individuaalse arengu kaarte
 • koolivalmiduskaarte
 • loovarengu kaarte
 • individuaalse õppekava järgmise kaarte
 • jt

Mistahes kaardi täitmiseks on vaja luua vastav mall, selle põhjal avada kaart, seda täita ning määrata vajalikud ligipääsuõigused.


Kui koolis on varem kasutuses olnud Stuudiumi "vana" ettemääratud/fikseeritud vormiga individuaalse arengu kaart, siis hetkel ei saa vanast kaardist andmeid uute süsteemi ümber tõsta — see võimalus lisandub tulevikus. Vahepealsel ajal on võimalus jätkuvalt vaadata ja muuta ka vanas IAK-s olevaid andmeid.


1. Mallid

Kaartide täitmiseks peab vaatleja- või administraatoriõigustega kasutaja esmalt looma kaartide mallid (põhjad, mida õpetajad, tugi- või sotsiaaltöötajad hiljem täitma hakkavad).

Iga erineva kaardi tüübi jaoks on vaja ainult ühte malli — iga lapse jaoks ei pea looma eraldi malli. St. et pead looma ühe malli (nt) nimega "1. tasand", ja saad sedasama malli kasutada iga lapse jaoks.

Mallide loomiseks või muutmiseks mine lehele: Halda > Õppetöö > Õpilaste arengu kaardid > loo/muuda malle

Näiteks võiks individuaalse arengu kaardi üks mallidest olla umbes selline:

Kaardi mall

Mall on täitmata blankett. Iga erineva olulisema alajaotuse (1. tasand, 2. tasand, individuaalne õppekava, jne jne) jaoks loo eraldi mallid — hiljem saavad malle täita eraldi inimesed, ja iga õpilase jaoks saab avada vaid vajalikud jaotused.

Mall on vaikimisi "mustand" staatuses — selle alusel õpilase kaarte veel täita ei saa. See tähendab, et keerulisema malli puhul võid seda koostada pikema aja jooksul, ja avaldada alles siis, kui kõik on valmis.


2. Arengukaardi täitmine

Kaardi saab avada vaatleja- või administraatoriõigustega kasutaja või õpilase klassijuhataja, aga seejärel saab kaardi täitjaks või vaatajaks lisada ükskõik millise kasutaja. (Näiteks: kaardi avab klassijuhataja, ja lisab sinna abi-klassijuhataja ning tugitöötajad.)

 • kaardi avamiseks ava lapse profiil
 • paremas servas on nupp "Arengukaardid"
 • avaneb leht, kus on näha juba avatud kaardid, ja menüü uute alajaotuste avamiseks (administraatorile ja vaatlejale).

 • kaardi lisamisel on näha administraatori loodud tühi mall, mida saab täitma hakata.

 • Kui kaarti hakkab täitma keegi teine, salvesta lahti olev kaart, ning lisa sinna seejärel "Määra ligipääsuõiguseid" nupust teised kaardi täitjad või vaatajad.

  Kaardi sisu näevad vaid need kasutajad, kes on kaardi õiguste lehel nimeliselt lisatud. Muuhulgas tähendab see, et ka admin-õigustega kasutaja ei näe kõiki arengukaarte.


3. Kaardi vaatamine

Lapsevanem näeb arengukaarti (vaid siis, kui talle on eraldi vastav ligipääs antud) lapse profiili kaudu — sinna ilmub sellisel juhul nupp "Individuaalse arengu kaart"

Õpetajad leiavad neile ligipääsetavaks tehtud kaardid samuti lapse profiili kaudu, aga lisaks ilmub "Päevikud" lehele (ehk õpetaja esilehele) "Muu" jaotusesse nupp, kust õpetaja näeb kõiki arengukaarte, mis talle on vaadatavaks või muudetavaks tehtud.


Kaartide formaatimisest

Teadlikult ei ole me hetkel võimaldanud mallidesse tabelite lisamist, et hoida mallide struktuuri võimalikult lihtsa ning paindlikuna.

Tüüpiline IAK tabel Tüüpiline tabel vanas õpilase individuaalse arengu kaardis

Kui kasutate arengukaartides lihtsamaid tabeleid, nagu ülal toodud näites, palume need viia lihtsustatud kujule. Selline lähenemine tähendab ka, et valmis kaarti on reeglina lihtsam lugeda. Samuti saab õpetaja kerge vaevaga vajadusel sektsioone lisada või kustutada.

Alternatiiv IAK tabelile Sama tabel n.ö. "vabal kujul"