9. ja 12. klasside eksamite ja iseseisvate tööde hindamine

Põhikooli lõpueksam

Põhikooli lõpueksami tulemuse saab sisestada skaalal “0%” — “100%”. Tulemuse peab sisestama koos %-märgiga:

Ekraanipilt põhikooli lõpueksami tulemuse sisestamisest

Kui õpilane sooritab põhikooli lõpueksami koolieksamina, vali eksami tüübiks Põhikooli lõpueksam (koolieksam).