← tagasi sisukorda

9. ja 12. klasside eksamite ja iseseisvate tööde hindamine

Põhikooli lõpueksam

Põhikooli lõpueksami tulemuse saab sisestada skaalal “0%” — “100%”. Tulemuse peab sisestama koos %-märgiga:

Ekraanipilt põhikooli lõpueksami tulemuse sisestamisest

Lisaks saab tulemuseks (hinde lahtrisse) märkida:

  • JS (jättis sooritamata) - kui õppija jättis eksami sooritamata, ehkki kooli hinnangul oleks olnud võimalik eksam sooritada;
  • EO (ei sooritanud piirangute tõttu / sooritamine ei olnud võimalik) - kui õppija jättis eksami sooritamata, sest see polnud kooli hinnangul võimalik

Põhikooli loovtöö (9. klassi lõpetajad)

Juhul kui õppija pidi enda loovtöö tegema 9. klassis, saab selle “hindeks” märkida ka:

  • JS (jättis sooritamata) - kui õpilane jättis iseseisva töö sooritamata, ehkki kooli hinnangul oleks olnud võimalik seda teha
  • EO (ei sooritanud piirangute tõttu / sooritamine ei olnud võimalik) - kui õpilane jättis iseseisva töö sooritamata, sest see polnud kooli hinnangul võimalik
  • Nende valikute puhul ei tohi määrata tööle pealkirja.

Kui õppija jättis enda uurimistöö või praktilise töö tegemata 8. klassis, aga teeb seda 9. klassis, siis toimub töö hindamine järgmisel õppeaastal ning sellel aastal midagi sisse kandma ei pea.


Gümnaasiumi koolieksam

Gümnaasiumi koolieksami tulemuseks saab sisestada hinde “1” kuni “5”.

Lisaks saab hinde lahtrisse märkida erijuhtumid:

  • JS (jättis sooritamata) - kui õppija jättis eksami sooritamata, ehkki kooli hinnangul oleks olnud võimalik eksam sooritada;
  • EO (ei sooritanud piirangute tõttu / sooritamine ei olnud võimalik) - kui õppija jättis eksami sooritamata, sest see polnud kooli hinnangul võimalik

Gümnaasiumi uurimistöö või praktiline töö

Juhul kui õppija pidi enda uurimistöö või praktilise töö tegema 12. klassis, saab selle “hindeks” märkida ka:

  • JS (jättis sooritamata) - kui õpilane jättis iseseisva töö sooritamata, ehkki kooli hinnangul oleks olnud võimalik seda teha
  • EO (ei sooritanud piirangute tõttu / sooritamine ei olnud võimalik) - kui õpilane jättis iseseisva töö sooritamata, sest see polnud kooli hinnangul võimalik
  • Nende valikute puhul ei tohi määrata tööle pealkirja.

Kui õppija on 11. klassis, jättis enda uurimistöö või praktilise töö tegemata, aga teeb seda 12. klassis, siis toimubki töö hindamine järgmisel õppeaastal ning sellel aastal midagi sisse kandma ei pea.