Õpilase dokumendid: individuaalse õppekava lühijuhend

Siin on lühijuhend, mis kirjeldab individuaalse õppekava dokumentide koostamist ja õpetajatega jagamist. Kogu dokumentide mooduli juhendi leiad “Õpilase dokumendid” abilehelt.


Et lisada Stuudiumisse info individuaalse õppekava rakendamise kohta konkreetsetes õppeainetes, tee nii:

1. Loo individuaalse õppekava rakendamise jaoks mall

Mallis peaks olema vaid õppeainete erisusi puudutav info; IÕK üldinfo jaoks saad luua eraldi malli kus on kogu sissejuhatav info.

Malli loomisel vali tüübiks “Individuaalne õppekava”. Kui IÕK mall on juba olemas, muuda olemasolevat malli ja vali sellele rippmenüüst õige tüüp.

2. Loo õpilasele malli alusel IÕK dokument

Õpilase profiilis link Dokumendid → “Ava uus dokument” → Loo uus “Individuaalne õppekava”.

Täida IÕK sisu ja vali rippmenüüst ka õppeaasta, mille kohta IÕK kehtib.

3. jaga loodud IÕK rakendamise dokumenti aineõpetajatega

Seda saad teha vajutades dokumendi lehel Määra ligipääsuõiguseid. Vali nimekirjast see õppeaine või õppeained, mille jaoks IÕK loodud on.

(Kui õpilasel on individuaalne õppekava näiteks matemaatikas ja eesti keeles, loo kaks eraldi dokumenti ning jaga ühte matemaatikaõpetajatega ja teist eesti keele õpetajatega.)


Õpetaja vaade

Kui individuaalse õppekava dokument on jagatud “Valitud õppeainete õpetajatega” (näiteks: matemaatika, füüsika), näevad nende õppeainete õpetajad oma päevikus õpilase nime juures “IÕK” märget (nupul klõpsates avaneb IÕK dokument).

Pärast dokumendi jagamist võib IÕK märge päevikusse ilmuda kuni paari tunni pikkuse viivitusega.

IÕK märge päevikus õpilase nime juures