Administraatoriõigustega kontode piirangud & andmete kaitse

Administraatorid ja vaatlejad näevad Stuudiumis kõiki andmeid, sealhulgas suurt hulka isikuandmeid haridusasutuse personali, õpilaste ja õpetajate kohta. Sellepärast on oluline, et sellised õigused oleksid vaid inimestel, kes tingimata täielikku ligipääsu vajavad, ning haridusasutuse ülesandeks on kanda hoolt, et selliste isikute ring oleks võimalikult väike (see vähendab olulisel määral võimalike andmelekete riski).

Kui sa ei saa lisada uusi administaatori-õigustega kasutajaid, on põhjuseks see, et admin-õigustega kontosid on juba lubatust rohkem. Piirarvud on näha profiili muutmise lehel.

Kõiki administraatoriõigustega kasutajaid näed “Halda” → “Kasutajate nimekiri” → “Administraatorid” lehelt.

Üldiste administraatori-õiguste asemel kasuta rohkem fokuseeritud ligipääsuõiguseid. Näiteks:

  • huvijuhile saab profiilist lisada õiguse vaid ringipäevikute administreerimiseks.
  • tugitöötajad saab siduda konkreetsete õpilastega (kooli-üleste täielike õiguste jagamise asemel). Loe lähemalt: individuaalõpetaja moodul.
  • valitud klasside/kooliastme õppejuhi vm koordinaatori jaoks võib olla sobilik klassiga seotud õppejuhi roll.
  • klasside õpilaste-lapsevanemate nimekirjade vaatamiseks ja (nt) neile sõnumite saatmiseks ei pea õpetajatele lisama vaatleja-õiguseid. Õpilaste nimekirju näevad kõik õpetaja-rollis kasutajad.

Kui vajalikud on täpsemad rollid, võta ühendust Abi kaudu, ja kirjelda täpselt, mis kasutajatel on vaja ligipääsu millistele andmetele (loetelu peab hõlmama kõiki administraatori- ja vaatlejaõigustega kasutajaid — näiteks “Mart Tamm vajab vaatlejaõiguseid, et näha [millist vaadet/vaateid]”). Selle info põhjal saame soovitada olemasolevaid võimalusi või luua uued vajalikud kasutajaõigused.


Vaata kindlasti regulaarselt üle administraatorite ja vaatlejate nimekiri, ja eemalda administraatori-õigused kasutajatelt, kes ei vaja enam administraatori-õiguseid. Koolist lahkunud töötajate kontod tuleb kustutada. Kontodest ja nende viimasest Stuudiumi külastamise ajast saab ülevaate “Halda” → “Kasutajate nimekiri” → “Õpetajate/administraatorite turvaseaded” lehelt.