Tagasiside, kommentaarid

(Kui soovid allkirjeldatud võimalusi kasutada, anna teada Abi kaudu — vaikimisi see kõikidele koolidele sisse lülitatud pole)

Lisaks õpilasele ainepäevikusse tundide-hinnete juurde tagasiside jätmisele on Stuudiumis võimalik kasutada eraldiseisvat klassijuhataja-lapsevanema-õpilase vahelist tagasiside moodulit.

Tagasiside moodul on eelkõige mõeldud näiteks arenguvestluste kokkuvõtete tegemiseks ja muude pikemaajaliste eesmärkide kaardistamiseks. Lisatud info on näha ka kõikidele tulevastele klassijuhatajatele, mis muudab aastate-ülese info jagamise lihtsamaks.

Tagasiside lehele jõuab klassijuhataja kõige lihtsamini õpilase profiili kaudu, lapsevanemale ilmub vastav nupp kohe esilehele.

Tagasiside ja kommentaarid

Vaikimisi on klassijuhataja lisatud kommentaarid näha ka lapsevanemale-õpilasele, aga soovi korral saab kommentaari märkida privaatseks; siis näevad kommentaare vaid kooli töötajad.

Privaatsete kommentaaridega saab klassijuhataja õpilase kohta n-ö "märkmeid" talletada.

Tagasiside & kommentaaride lehele saavad kirjutada ka lapsevanem ja õpilane. Näiteks saab klassijuhataja paluda õpilasel enne või pärast arenguvestlust kirja panna oma eesmärgid järgmise poolaasta jaoks.