Suhtlus — avalik kalender

Suhtluse abil saad luua ka avaliku kalendri, mis sisaldab ainult eraldi avalikuks tehtud sündmuseid ning mida saad soovi korral näiteks kooli veebilehele lisada.

Kui oled võimalusest huvitatud, võta Stuudiumi meeskonnaga ühendust Abi kaudu, ja lülitame avaliku kalendri sisse.

Sündmuste avaldamine kalendris toimib nii:

  1. Suhtluses on uus grupp nimega "Avalik"
  2. Sinna saab sündmusi lisada samamoodi, nagu teistesse gruppidesse — vali sündmust lisades adressaadiks "Avalik", ja üritus ilmubki kalendrisse; samuti on võimalik olemasolevale sündmusele lisada osalejaks "Avalik"

    Gruppi "Avalik" saavad üritusi lisada vaid administraatori poolt määratud inimesed

  3. Sündmus ilmub kalendrisse, mis on avalikult (ka sisse logimata kasutajatele) nähtaval aadressil https://kooli-kalender.stuudium.com/koolinimi/

NB! Kuna kõik sõnumid, mis on lisatud “Avalik” gruppi, on näha kogu maailmale, ei tohi nende sõnumite pealkirja ega sisusse lisada isikuandmeid või muud tundlikku infot — nimesid, privaatseid dokumentide linke, jm taolist.

Kalendrile võid veebilehelt viidata lihtsalt lingiga, aga soovi korral saad kalendri ka otse lehele embed-ida.

Kalendri lisamine kodulehele

Koodijupi kalendri lisamiseks kodulehele saad luua siit.