Tunni kustutamine

Kui aineõpetaja kannab päevikusse ekslikult sisse tunni, mida seal üldse olema ei peaks (näiteks kannab tunni valesse õppeperioodi või valesse päevikusse), saab õpetaja selle tunni kohe pärast sissekandmist ka kustutada.

Kui õpetaja lisab pärast tunni lisamist tunnile ka mingeid märkeid (puudumisi, hindeid, kommentaare), saab tundi kustutada vaid administraator. See kehtib ka siis, kui õpetaja valesti kantud märked ise ära kustutab.

Õpetaja saab ise (administraatorit kaasamata) alati muuta tunni kuupäeva ja teemat — kui tund on kogemata lisatud vale kuupäevaga, ei pea tundi kustutama ja uuesti lisama, vaid tunni muutmise vaates saab kuupäeva õigeks muuta.