Tegemata tööde tähistamine

Päevikus hinnete/märgete/tagasiside lisamise vaates on valik “tegemata”. Seda tähist saad kasutada õpilaste esitamata tööde / sooritamata kontrolltööde jm taolise talletamiseks.

“Tegemata” märkega asjad ilmuvad õpilase (ja lapsevanema) ülevaate-lehele eraldi nimekirja:

Et õpilasele (ja lapsevanemale) oleks järele vastamise kord võimalikult selge, soovitame lisaks “tegemata” märkele lisada kommentaarilahtrisse ka näiteks töö esitamise tähtaja või muu korraldusliku info.


Lisainfo: kokkuvõtvad hinded

Kui õpilasele ei saa välja panna kokkuvõtvat hinnet (trimestrihinne, aastahinne, …) — näiteks sooritamata tööde või puudumiste tõttu — võib hinde lahtrisse märkida “MH” ehk “mitte hinnatud”.