Täiendava õppe päevikud

"Suvetööle" jäävate õpilaste tarbeks tuleb luua eraldi täiendava õppetöö päeviku, kus on ainult need õpilased, kellega suvekuudel edasi õpitakse.

Päeviku loomine

Päeviku loomine käib samamoodi nagu hariliku ainepäeviku puhul – uue päeviku lisamise lehelt – ainsa erinevusena tuleb päeviku tüübiks valida “Täiendava õppe päevik”.

Täiendava õppe päevikuid saab luua alles suve alguses. Täpne kuupäev sõltub kooli seadistustest, vaikimisi on see 20. mai.

Erinevused hariliku ainepäevikuga

Ainuke suurem erinevus on see, et täiendava õppe päevik lubab teha sissekandeid mistahes kuupäeval, olenemata nädalapäevast.

Olenevalt suvisest töökorraldusest võib ühte päevikusse koondada kõik "suvetöölised" või teha igale õpilasele eraldi täiendava õppe päevik – see on õpetaja valida. Tehniliselt vahet ei ole.

Täiendava õppe tulemuste sisse kandmine

Täiendava õppetöö lõpetamisel peaks algses ("tavalises") päevikus kandma sisse trimestrihinde (või veerandihinde vm) paranduse.

Põhipäevikus aastahinde välja panemisel on näha ka täiendava õppe trimestrihinne (kui see on sisestatud).