Sõnalise hindamise tunnistuse loomine ja täitmine

Sõnalise hindamise tunnistuse täitmiseks on kaks etappi.

  1. Õppejuhid loovad lausekogumikud, mis kirjeldavad õpiteemasid ning õpilaste õppeperioodil saavutatud tasemeid.
  2. Õpetajad kasutavad lausekogumikke, et perioodi lõpus päeviku kaudu komplekteerida tagasiside-tekstid.

Lisaks saab administraator (“Halda” › “Sõnaline hindamine” lehe kaudu) määrata ajaperioodid, mille järel lausekogumiku alusel hindamine toimub. Sõnalise hindamise ajaperioodid võivad kattuda kooli tavapäraste hindamisperioodidega, aga võimalik on ka näiteks sõnaliselt hinnata poolaasta kaupa, samas kui õppetöö toimub muidu trimestrites.

Lausekogumike koostamine – administraator ja õppejuht

Lausekogumikud loob kooli administraator. Ta saab määrata nende koostajad – näiteks kooliastme õppejuht või õppejuhid.

Lausekogumikke näeb ja saab lisada/muuta kas 1) Halda lehe kaudu (administraator) või 2) Päevikud lehe kaudu, "Muu" jaotusest (õpetajad)

Lausekogumiku koostamine ja salvestamine Lausekogumiku koostamine kogumikku haldavate õpetajate / õppejuhtide poolt

Õppejuhid (või teised lausekogumiku poolt määratud õpetajad) lisavad kogumikesse laused, mida tunnistusi täitvad aineõpetajad kasutavad õppeperioodi lõpus hinnangute andmiseks. Kogumikke ei pea ühe korraga valmis tegema — õpetajad saavad tunnistusi täitma hakata alles siis, kui õppejuhid on kogumikega töö lõpetanud.

Kogumiku loomiseks on vaja valida:

  • õppeaine või õppeained, mida tagasiside-laused kirjeldavad
  • klass või klassid
  • õppeperiood või õppeperioodid, mil kogumikku kasutatakse

    Sama kogumikku saab kasutada läbi aasta igal õppeperioodil (selleks vali õppeperioodide loetelusse kõik perioodid). Samas on võimalik iga perioodi jaoks luua eraldi kogumik erinevate lausetega.

    Kui (näiteks) 2. trimestri sõnaline tunnistus peaks 1. trimestri tunnistusest erinema, saab kogumiku muutmise lehel kiirelt kogumikust koopia teha. Kogumiku kopeerimisel tehakse uus sama sisu, klasside, ainete ja administraatoritega kogumik, mida saab edasi muuta ilma, et see mõjutaks praeguse kogumiku alusel koostatud tunnistusi.

Kui kogumik on õpetajatele täitmiseks valmis, tee vastav valik kogumiku muutmise lehe allservas.

Tunnistuse täitmine – õpetaja

Tunnistuse täitmise lehe leiab päevikust ülemisest menüüst, viimasest jaotusest.

Sõnalise tunnistuse viide ainepäevikus Sõnalise tunnistuse viide ainepäevikus

Õpetaja näeb kõiki lausekogumikke, mis on määratud antud õppeainele ja klassile. See tähendab, et õpetaja näeb ka kogumikke, mis ei ole veel lõplikult koostatud. Täita saab ainult kogumikke, mille õppejuhid on heaks kiitnud.

Lausekogumike valik õpetajale Õpetaja saab valida talle määratud lausekogumike vahel. Ta saab vaadata ka kogumikke, mis ei ole veel lõplikult koostatud.

Kui lausekogumik on valmis, saavad aineõpetajad asuda tunnistust täitma, valides linnukestega õpilaste arengut kõige paremini kirjeldavad laused (ja/või lisades omalt poolt hinnangule veel lauseid).

Vaikimisi jääb hinnang mustandiks – et see avalikustada, peab õpetaja märkima, et hinnang on valmis. Seejärel on hinnang õpilasele ja vanematele kohe nähtav.

Sõnalise tunnistuse täitmine Sellist vaadet näeb õpetaja, kui märgib lausekogumiku abil sõnalist hinnangut. Hinnang ei ilmu õpilasele enne, kui õpetaja selle avalikustab.