Õppeaine info päevikus

Hindamisjuhend, tunnikavad, ainekaart…

“Õppeaine info” on erinevat tüüpi tekstid/dokumendid, mida saab lisada päevikute juurde, ja mis on pärast avaldamist näha õpilastele ja lapsevanematele.

Lisada saad näiteks hindamisjuhendi, ainekaardi, eesmärkide või õpiväljundite nimekirja.

Lisatud infot saad ka kasutada päevikus tunni lisamisel — näiteks kopeerida tunni kirjelduse juurde tegevuste kavast eelnevalt sisse kantud teema.


Sisu saad päevikusse lisada valides päevikus olles menüüribalt “Õppeaine info” ja seejärel soovitud sisu tüübi:

Päeviku lehel olev 'Õppeaine info' nupp

Õppeaine info tüübid: ainekaart, tegevuste kava, hindamisjuhend, kirjandus ja materjalid, eesmärgid ja õpiväljundid

Näiteks saad luua nimekirja eesmärkidest ja õpiväljunditest, ning siis saavutatud eesmärgid õppeaasta või -perioodi jooksul “tehtuks” märkida.

Näidis eesmärkidest ja õpiväljunditest


Tundi sisse kandes saad vaadata päevikuga seotud sisu ja sealt soovi korral ka vajalikke lõike otse tunni juurde kopeerida:


Õpilase vaade

Õpilased ja lapsevanemad näevad päevikusse lisatud ja “avaldatud” staatusega dokumente klõpsates õppeaine nimel:

Õpilase esileht

… misjärel avaneb nimekiri avaldatud tekstidest:

Õpilase vaade avaldatud õppeaine info dokumentide tüüpidele


Õppeaine info mallid

Lisaks sisu otse päevikusse lisamisele saab tööd õppeaine info mallide abil ka ette planeerida ja teiste õpetajatega jagada.

Õppeaine info mallid leiad “Päevikud” esilehelt “Muud asjad” jaotusest. Malle kasutades saad luua sama tüüpi dokumente nagu päevikus, aga ka enne õppeaasta algust ja enne päevikute loomist. Malle kasutades saad ka näiteks teisel poolaastal algava kursuse sisu paika panna juba õppeaasta alguses.

Kui seejärel päevikusse sama tüüpi dokumenti lisama hakkad, saad teksti kirjutamise asemel päevikusse kopeerida varem loodud malli sisu (ja seda soovi korral seejärel muuta, täpsustada või muul viisil täiendada).

Näidis varem loodud malli kasutamisest päevikus

Mustandi staatuses mallid on näha vaid sulle endale; avaldatud mallid on näha ka teistele õpetajatele nii päevikusse sama tüüpi info lisamisel kui mallide lehel.


Koondvaated

Õpetaja saab vaadata kõikidesse oma päevikutesse lisatud infot õpetaja esilehele kaudu (“Päevikud” → “Muud asjad” → Õppeaine info sinu päevikutes)

Administraator saab kõikides päevikutes olevaid avaldatud dokumente vaadata “Halda” → Õppeaine info lehe kaudu.