Küsimustikud

Stuudiumis saab koostada küsimustikke kõikvõimaliku tagasiside kogumiseks. Näiteks saab korraldada üldisi rahuloluküsitlusi või küsida õpilastelt tagasisidet valitud kursuse (päeviku) kohta.

Küsimustikke saavad koostada administraatorid ja õpetajad uus

Administraator saab küsimustiku vastajateks valida kõiki klasse-päevikuid, õpetaja saab vastajateks määrata vaid omaenda päevikuid ja klasse (mille klassijuhataja ta on).

NB! Vaata siit ka näidis-seadistusi erinevat tüüpi küsimustike kohta.

Küsimustike loomine

  1. Küsimustike haldusliidese leiad Muu → Küsimustikud → Halda küsimustikke lehelt.

  2. Küsimustiku loomiseks on vaja anda küsimustikule pealkiri ning küsitluse algus- ja lõpuaeg.

  3. Pärast küsimustiku salvestamist saab küsitlusele lisada ka teisi administraatoreid või tulemuste vaatajaid.

  4. Küsimusi lisades saad kasutada nii vabas vormis küsimusi ("Tekst"), valikvastuseid kui skaalaga vastuseid. Algselt küsimustikku luues on küsimustik "mustand" staatuses, mis tähendab, et see vastajatele veel ei ilmu. Lisa küsimusi ning vaata "Küsimuste eelvaade" jaotusest, kas kõik ilmub ootuspäraselt.

  5. Pärast küsimuste lisamist vali "Vastajad" lehelt küsimustikule vastajad. Lisada saad õpilasi, vanemaid, õpetajaid klasside kaupa, õpilasi päevikute kaupa, või üksikuid inimesi nimeliselt.

    Kui ühte küsimustikku haldavad mitu õpetajat, saab igaüks lisada vastajateks enda päevikute õpilasi (näiteks: 5. klassi eesti keele õpetaja lisab vastajateks 5. klassi eesti keele õpilased, ja seejärel saab 9. klassi matemaatika õpetaja lisada vastajate hulka ka 9. klassi matemaatika õpilased). Tulemusena saavad samale küsimustikule vastata 5. klassi eesti keele ja 9. klassi matemaatika õpilased.

  6. Kui küsimused ja vastajad on lisatud ja salvestatud, kontrolli veelkord "küsimuste eelvaade" lehelt, kas kõik on korras, ning muuda seejärel küsimustik "Küsimustiku info" lehelt aktiivseks.

Vastuste vaatamine

Vastuseid näed Halda → Statistika → Küsimustikud → [Küsimustik] → Vastused lehelt tabelina, ning saad soovi korral alla laadida ka csv faili (näiteks Excelis avamiseks ning töötlemiseks).

Kui oled vastajateks lisanud õpilasi ja/või õpetajaid ja/või lapsevanemaid, näed vastuste juures ka vastaja rolli (ka siis, kui küsimustik on anonüümne). See tähendab, et vastuseid analüüsides saab eraldi analüüsida näiteks õpilaste ja lapsevanemate antud vastuseid.