Mida teha, kui õpilane lahkub koolist?

Kui õpilane lõpetab kooli viimase klassi (põhikooliga lõppevas koolis 9. klassi, gümnaasiumis 12. klassi), ei pea kontodega midagi eraldi tegema. Lõpetanud klasside õpilased muutuvad õppeaasta vahetamisel automaatselt mitteaktiivseks.

Kui õpilane lahkub koolist enne viimase klassi lõpetamist, tuleb tema konto kustutada.

Konto kustutamine ei tähenda, et kaoks õpilase kohta käivad andmed – need lähevad lihtsalt kõikjalt peitu. Andmebaasi jääb info alles. Kui õpilane tuleb kooli tagasi, saab tema konto taastada. Samuti saab vajadusel aastaid hiljem välja trükkida õpilase tunnistusi jm dokumente.

Õpilase (ja lapsevanemate) konto kustutamine

Kontosid saab kustutada ainult administraator. Selleks tuleb avada õpilase profiil, vajutada ”muuda profiili” ning valida ”Kustuta konto”.

Õpilase profiili muutmine

Kui õpilase konto on kustutatud, pakub Stuudium kustutamiseks välja ka õpilasega seotud vanemate kontod (kui vanematel koolis veel mõnda aktiivse kontoga last ei ole).

Vanemate kontode kustutamine

Paljude õpilaste korraga kustutamine

Kui pead kustutama korraga paljude õpilaste kontod (näiteks õpilased, kes ei tulnud põhikooliastmest gümnaasiumiastmesse edasi), ava Halda → Kasutajad → Vaata kasutajaid → Õpilased ning tee vasakul linnuke "Kustuta kasutajaid" ette. Siis näitab Stuudium iga kasutaja rea lõpus "kustuta" viidet, et saaksid vajalikud kontod vähema klikkimisega kustutatud.

Kasutajakonto taastamine

Kui peaks juhtuma, et õpilane tuleb tagasi kooli – või sai ekslikult vale konto kustutatud – on seda võimalik taastada. Selleks tuleb Halda lehelt otsida kustutatud kasutaja nime, avada tema profiil ja see taastada.

Kustutatud kasutaja otsingutulemustes Kustutatud kasutajad ilmuvad endiselt otsingutulemustes, kust saab nende profiili avada.

Kustutatud kasutaja taastamine Kasutajaprofiilist saab varem kustutatud konto samal kujul taastada.