Klasside distantsõppe ja lihtsustatud karantiini graafik

Administraator saab lisada graafikusse tervete klasside distantsõppe või lihtsustatud karantiini ajaperioodid.

Graafikusse saab kandeid teha lehelt HaldaDistantsõppe/karantiini graafik.

Klassi distantsõppe ja lihtsustatud karantiini perioode näidatakse õpetajale ja õpilasele/lapsevanemale nende esilehtedel:

Õpetaja vaade — nimekiri õpetaja “Päevikud” esilehel

Lihtsustatud karantiini teade õpilase esilehel Õpilase/lapsevanema vaade