Lõputunnistuse andmete edastamine EHISesse

Stuudiumist saab sisse kantud andmete põhjal genereerida XML faili, mille saab omakorda importida EHISesse. Seda saab teha lehelt Halda → Õppetöö → Ekspordi hinded EHISesse.

Näidississekanded EHISe seoste loomise lehel Näidississekanded EHISe seoste loomise lehel

Tulpade kirjeldused

  • Sinu aine nimi – aine nimetus Stuudiumis.
  • EHISe eelmääratud ained – vaikimisi ainete nimekiri EHISes. Stuudium üritab sinu loodud ained EHISe valikutega automaatselt ühildada. Näiteks: Stuudiumis on "inglise keel", EHIS-e nimi on "A-võõrkeel (kohustuslik)" ning teisest rippmenüüst on valitud "inglise keel".

    (Põhikooli riiklike lõpueksamite hindeid alates 2022/2023 õppeaastast Stuudiumist EHISesse ei ekspordita — hinded lisatakse EHISe poolt lõputunnistusele automaatselt. Stuudiumist eksporditakse EHISesse koolieksamina sooritatud põhikooli lõpueksamid, kui eksam on selle tüübiga Stuudiumisse sisestatud.)

  • Sisesta käsitsi – Kui tegemist on valikainega, mida EHIS-e ainete nimekirjas pole, tuleb EHIS-e mallile vastav nimi sisestada "Sisesta käsitsi" veergu ning valida "valikaine". (Kui valikaine nimi on ka EHISe nimekirjas, peab selle kindlasti rippmenüüst valima, mitte käsitsi sisestama.)
  • Tunde – valikaine tundide arv EHISes gümnaasiumi kursuste arvu määramiseks. Selle võib vajadusel käsitsi sisestada.
  • Klass – Viitab klassile, milles see hinne õpilastele lisati. St. et ainete puhul, mis lõppesid nt 7. klassis, peab menüüst valima "7".

Kui nimekirjas on aine, mida ei tohiks transportida, tuleb Sisesta käsitsi tulba rippmenüüst valida "ära lisa".

Enne eksportimist veendu ka, et kõigil õpilastel oleks profiilis määratud isikukoodid (nt Klassid → klass → õpilaste andmete tabel kaudu). Ilma isikukoodita õpilaste andmeid ei väljastata.

XML faili eksportimine

Kui kõik on kontrollitud ja üle vaadatud, tuleb muudatused salvestada.

Seejärel saab alla laadida XML faili (vastav nupp on lehel ainete nimede tabeli allservas) ning see EHISes importida.

XML failide allalaadimisvalikud XML failide allalaadimisvalikud

Veateated EHISes

EHIS võib anda veateate näiteks siis, kui puudu on uurimistööde teemad.

Kui veateade ei ole enesestmõistetav, anna meile palun Abi kaudu teada, lisades täpse EHISe veateate ning info selle kohta, millise failiga (klass, rippmenüüdest tehtud valikud) probleem tekkis.

EHISe “tunnistusel puuduvad ained…” veateade viitab tavaliselt probleemidele EHISe mallidega.