Huvikooli õpilaste andmete lisamine EHISesse

Huvikooli õpilaste EHISesse importimiseks on tarvis teha järgnevad toimingud:

  • anda meile teada kooli EHISe kood
  • avada ainete haldamise leht (“Halda › Ainete muutmine”) ning sealt omakorda vaheleht “Ainete õppekava koodid”
  • sisestada ainetele õppekavakoodid (kui ainel eraldi koodi pole, siis võib välja tühjaks jätta)
  • lisada õpilastele nende profiilist õppevorm (individuaalne, grupitöö või individuaalne ja grupitöö). NB! Kui koolis kõigil või enamusel õpilastel sama õppevorm, siis saame seadistada nii, et vaikimisi on kõigil õpilastel just see õppevorm, ja õppevorm tuleb profiili lisada vaid nendele õpilastele, kellel on vaikimisi variandist erinev õppevorm.

EHISe väljundisse lisatakse ainult need õpilased, kes on nende ainete päevikutes, mille õppekavakood on sisestatud. Kui õpilane osaleb erinevate õppekavakoodidega huviringides, siis pannakse õpilasega kaasa maksimaalselt kolm õppekavakoodi EHISe tehnilise piirangu tõttu (ülejäänud tuleb sisestada EHISes käsitsi).

EHISe faili saab eksportida “Halda › Andmete eksportimine” lehelt. Stuudiumist eksporditud fail tuleb laadida EHIS-esse, ning seejärel ongi kõik õppekavakoodidega õpilased EHISes olemas.